Samo ena je MAMA | mama.si

shutterstock_155601251Zavarovanja. Spet ta zavarovanja! Večinoma smo prepričani, da o zavarovanjih vemo čisto dovolj. V večini primerov se izkaže, da se nam zavarovanja zdijo predraga, nepotrebna, nujno zlo in podobno – a vse do tedaj, ko se pripeti nesreča. V splošnem velja, da so zavarovanja namenjena tistim dogodkom in situacijam, ki so nepredvidljive, na katere nikakor ne moremo vplivati in se zgodijo ne glede na našo voljo, moč in željo. Žal so običajno ti dogodki tako ali drugače boleči, stvarno in finančno, ter povzročijo škodo nam ali našemu premoženju.

Še posebno pozornost pa je potrebno nameniti osebnemu zavarovanju oziroma zavarovanju posameznika, saj je le ta edini nenadomestljiv. Nezgodna zavarovanja otrok in mladine so tisti segment, kateremu moramo starši nameniti največ časa in pozornosti pri odločitvi. Situacije, v katerih se vsakodnevno znajdejo naši otroci, so namreč nepredvidljive in igrive in zato včasih tudi nehote nevarne. Starši smo tisti, ki smo dolžni zagotoviti varno otroštvo in miren prehod v adolescentno obdobje s čim manj poškodbami in posledicami. Ker pa tega vedno ne (z)moremo zagotoviti, so tukaj zavarovalnice, ki posledice ob nastanku vsaj malo omilijo, predvsem pa omogočijo lažje življenje poškodovanemu otroku.

Primer: štiriletna Pia se s prijatelji igra na otroškem igrišču. V trenutku otroške razposajenosti se igrajo pirate in med potiskanjem sem ter tja, Pia pade z lesene gusarske ladje v globino dveh metrov.  Doživi pretres možganov ter si ob padcu na tla, zlomi obe roki. Dekličini starši imajo zanjo urejeno nezgodno zavarovanje z dnevnimi odškodninami, ki v tem primeru pokrijejo izpad prihodka v času bolniškega dopusta mame, saj deklica zaradi domače oskrbe ni obiskovala vrtca. Takšne poškodbe so med najbolj pogostimi in sodijo med lažje, žal pa se vse prevečkrat zgodi tudi, da otrok zaradi nezgode utrpi lažjo ali težjo invalidnost. Takrat za starše nastopi težko obdobje, ki mu sledijo hude finančne obremenitve. Običajno prihaja do preureditve bivalnih prostorov, nakupa medicinskih ter ortopedskih pripomočkov, opreme, operativnih posegov, nakupa dvigala, prilagojenih vozil in podobno. Ker gre za izjemno visoke stroške,  teh starši najpogosteje ne zmorejo sami. Predlagamo, da zato otroka zavarujete za primer invalidnosti, pri katerem naj zavarovalna vsota v ustrezni višini zagotavlja lažje življenje in okrevanje po poškodbi. Nekatere zavarovalnice ponujajo tudi možnost nezgodnih rent, pri katerih velja opomniti, da so običajno časovno omejene ter da krijejo poškodbe nad 50 % stopnje trajne invalidnosti.

Posebno pozornost velja posvetiti tudi krajevnemu in časovnemu vidiku ter predvsem morebitnim izključitvam kritij. Optimalno nezgodno zavarovanje namreč nudi časovno neomejeno (24 urno) in geografsko neomejeno jamstvo. V primeru, da se otrok ukvarja s športno aktivnostjo prek raznih društev in športnih klubov (nogomet, košarka, ples, balet in podobno) izberite varianto, ki v primeru poškodbe med opravljanjem dejavnosti zagotavlja polno kritje brez doplačil. Doplačila oziroma izključitve kritij veljajo pri športnih ali drugih dejavnostih s posebej visoko stopnjo tveganja za težje poškodbe ali trajno invalidnost (padalstvo, potapljanje, dirke z motornimi vozili in podobno).

 

Večina zavarovalnic ponuja sklenitev nezgodnega zavarovanja otrok in mladine z veljavnostjo enega leta, običajno od 1. 9. do 31. 8. z možnostjo avtomatskega podaljšanja v primeru, ko se ne poda odstop od zavarovanja s pisno izjavo vsaj 30 dni pred potekom zavarovalnega obdobja. Glede na to, da starši letos prvikrat opcije pri ponudnikih iščemo sami, se pri svojem svetovalcu za zavarovanja pozanimajte tudi o ugodnih možnostih priključitev otrok k svojim obstoječim policam življenjskega zavarovanja.

Nobeno kakovostno in ustrezno nezgodno zavarovanje ne more odtehtati zmanjšane telesne funkcionalnosti ali celo njeno izgubo, ima pa funkcijo optimalne in predvsem hitre sanacije poškodbe, zato poskrbimo da so naši otroci ustrezno nezgodno zavarovani.

 

Jurij Kislinger, svetovalec osebnih zavarovanj Zavarovalnice Maribor


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE