Samo ena je MAMA | mama.si

shutterstock_1755873Zgodi se lahko tudi zagrizenim karieristkam. Rodi se otrok, rodi se največja ljubezen. Porodniški dopust mine, kot bi mignil, in pride čas, ko se mora mama odpraviti v službo. Zdi se nam, kot da je bil naš otrok še včeraj novorojenček, ne pa da je že prišel čas, ko ga moramo zaupati tujim rokam za več kot 8 ur na dan. Pri čemer so redki srečneži tisti, ki že uživajo dolge noči, kar opravljanje dela v službi še dodatno oteži. Ali tudi ve potiho razmišljate o skrajšanem delovniku?

Pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva ima:

– eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka,

– eden od staršev, ki neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka,

– eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka, do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka,

– te pravice veljajo tudi za enega od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti sam plačuje prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko ter neguje in varuje otroka.

 Sorazmeren delež plačila prispevkov

Če se boste odločili za opravljanje dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, boste plačevali tudi sorazmerno manj prispevkov za socialno varnost. Republika Slovenija vam do polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino.

 Krajša oblika delovne obveznosti

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Pravico do skrajšanega delovnega časa tako starši uveljavljajo zelo različno. Koristite lahko želeno število ur dnevno, največ 4 ure ali pa samo eno uro dnevno. Delodajalec vam mora zagotavljati pravico do plače po dejanski delovni obveznosti.

 Kako uveljaviti pravico?

Starš mora za krajši delovni čas vedno zaprositi pri delodajalcu.

»Uporabnice so imele v začetku uveljavitve zakona kar nekaj težav z delodajalci, ki niso bili pripravljeni na možnost koriščenja. Za delodajalca je bil dodaten strošek plačila malice in prevoza za nadomestno zaposlitev, ker ima zaposleni za 4 ure pravico do povračila stroškov za prehrano in prevoz,« razlaga ga. Milena Hvala iz CSD Šiška in dodaja, »v zadnjem času se število staršev, ki koristijo pravico do plačila prispevkov, zvišuje tudi zaradi slabih gospodarskih razmer, saj delodajalci sami skrajšujejo obvezni delovni čas.«

Pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti pa uredite na najbližjem centru za socialno delo. Tam boste dobili tudi več bolj natančnih informacij o procesu uveljavljanja pravice.

Izvajanje skrajšane oblike delovnika

Kako boste skrajšani delovnik v praksi izvajali, je stvar dogovora z delodajalcem. To lahko pomeni vsak dan 4 ure ali pa kakšno drugo obliko, odvisno od narave dela. Skrajšani delovnik se lahko izvaja tudi izmensko in ob vikendih.

Sprememba višine plače

Delodajalec staršu plača le za dejansko opravljene ure, Republika Slovenija pa zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Povračilo stroškov za malico in prevoz ostanejo enaki, saj delavcu pripada povračilo stroškov prevoza in prehrane.

Samostojni podjetniki

Starši, ki opravljajo samostojno dejavnost, so prav tako upravičeni do krajšega delovnega časa in plačila prispevkov. Davčni urad morajo obvestiti o delnem plačilu prispevkov, ta pa mu zmanjša mesečno obveznost v skladu s koriščenjem krajšega delovnega časa.

Hkratno koriščenje ostalih pravic

Krajši delovni čas ne vpliva na možnost uveljavljanja ostalih pravic, kot so otroški dodatek, znižano plačilo vrtca ipd., saj se upoštevajo dohodki preteklega ali predpreteklega leta. Osebni dohodek je seveda nižji, ker starš koristi krajši delovni čas, pravice pa se ne določajo ponovno, saj ne gre za popolno izgubo dohodka.

O izkušnjah naših bralk si lahko preberete v Reviji Mama, ki je izšla marca 2013.

 

 

 

 

 

 

 


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE