Samo ena je MAMA | mama.si

Tretjo soboto v juniju praznujejo v številnih državah sveta mednarodni dan očetov (sicer neformalni praznik). Moški v zadnjem času aktivneje prevzemajo vlogo pri vzgoji in negi otrok v najzgodnejšem obdobju ter tudi pri gospodinjskih opravilih, kot je to večinoma veljalo za njihove očete.

• V registrskem popisshutterstock_84748249u prebivalstva so zbrali podatke o očetih, ki so 1. januarja 2011 živeli v družini skupaj z otroki. Teh očetov je bilo 309.967.

• Večina očetov je živela v družini skupaj z ženo in otroki; takih je bilo 76 %. V družini s partnerko in z otroki je živelo 16 % očetov. Takih, ki so živeli sami z otroki (brez žene/partnerke), pa je bilo 8 %.

• Od popisa 2002 se je število enostarševskih družin, ki jih sestavljajo očetje z otroki, povečalo za 60 %, tj. na 23.423.

• Vsi očetje, ki so

 

živeli v družinah skupaj z otroki, so bili v povprečju stari 49,3 leta. V povprečju najmlajši so bili tisti, ki so živeli v zunajzakonski skupnosti, in sicer so bili stari povprečno 41,1 leta. Okrog 9 let starejši, stari torej povprečno 50,5 leta, so bili očetje, ki so živeli v družinah z ženo in otroki. Povprečno najstarejši pa so bili očetje, ki so živeli sami z otroki; ti so bili stari povprečno nekaj več kot 53 let.

• Največ očetov, 62 %, je končalo eno od šol za pridobitev srednješolske izobrazbe, 19 % jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo, prav toliko (19 %) pa jih je končalo višjo, visoko ali univerzitetno šolo. Med zadnjimi jih je bilo 2 % z nazivom magister ali doktor znanosti.

• 70 % očetov je bilo zaposlenih, 20 % jih je imelo status upokojenca, 6 % je bilo brezposelnih. Med zadnjimi jih je bilo skoraj 9 % z višjo ali visoko izobrazbo.

 

 

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja se je delež očetov, ki so navzoči pri porodu, v zadnjih osemnajstih letih v Sloveniji bistveno zvišal. V letu 1995 je bil oče navzoč pri vsakem četrtem porodu, v letu 2011 pa kar pri treh od štirih. Precejšnje razlike pa so glede navzočnosti očeta pri porodu med posameznimi regijami:

• od desetih mam s prebivališčem v notranjsko-kraški ali goriški regiji, ki so rodile v 2011, je le ena rodila brez navzočnosti otrokovega očeta;

• pri porodih mam s prebivališčem v pomurski regiji, ki so rodile v 2011, pa so bili očetje navzoči pri manj kot polovici porodov;

• v zadnjih osmih letih se je delež očetov, navzočih pri porodu, najbolj zvišal v spodnjeposavski regiji (na dve tretjini), najmanj pa v osrednjeslovenski, a je bil že prej zelo visok (82 %). V letu 2011 je bilo v polovici slovenskih statističnih regij navzočih pri porodu več kot 80 % očetov.

V letu 1995 je bilo pri porodih žensk, ki so rojevale prvič (prvorodke), navzočih tretjina očetov, v letu 2011 je bilo pri rojstvu prvega otroka navzočih osem od desetih očetov (80 %). Pri porodih otrok višjega reda je bilo v letu 1995 navzočih 20 % očetov, v letu 2011 pa je trenutek rojstva svojega otroka doživelo 72 % očetov.

 


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE