Revija MAMA

shutterstock_83000848[1]-zdrava prehranaKaj so gensko spremenjeni organizmi?

GSO so živi organizmi, v katerih je bil genski material (DNK) spremenjen s postopki, ki potekajo drugače kot v naravi, torej ne s križanjem ali z naravno rekombinacijo. Z uporabo sodobne biotehnologije namreč izbrane gene prenesemo iz enega organizma v drugega, tudi če gre za organizme različnih vrst. DNK je molekula, ki se nahaja v vsaki celici organizma in je nosilka vseh bioloških informacij o njem – pove nam, kakšen bo posamezen organizem in kako bo deloval. Z nadomeščanjem genov znotraj zapisa vnesemo novo lastnost, ki jo določen organizem ni imel. Te spremembe so torej narejene v laboratorijih s sodobnimi biotehnološkimi metodami genetskega inženiringa, ne pa z izmenjavo genov po naravni poti. S takšnim spreminjanjem povečujemo določene želene lastnosti rastlin, kot so povečanje odpornosti proti boleznim, mrazu suši, mrčesu idr. Na ta način lahko dosežemo, da ima določena poljščina bistveno boljši in večji pridelek, kar je bil v osnovi tudi razlog za uvedbo GSO v prehransko verigo, torej odprava lakote oziroma zagotavljanje zadostne količine hrane. Tako denimo strokovnjaki za posamezno rastlino, ki je odporna na določen mrčes, izolirajo gen za odpornost in ga vgradijo v drugo rastlino. Tovrstni gensko spremenjeni organizmi se uporabljajo zlasti v biotehnologiji, pri proizvodnji hrane, v farmacevtski industriji in pri izboljšanju kakovosti hrane. V Sloveniji je dovoljeno gojiti gensko spremenjene rastline, ki se tržijo po EU, za kar je potrebno dovoljenje ustreznih organov, a trenutno primerov gojenja takšnih rastlin ni.

 

Več o tem ali je GSO res nevaren za zdravje ljudi in živali – Dr. Bohanec, svetovno priznani raziskovalec na področju genetike in biotehnologije, temu ostro nasprotuje – v marčevski številki revije Mama.

 


Tag-i