Emotion_19Gradnja hiše in ustrezen dimnik

Praviloma bi morali že pri gradnji hiše, vedeti, katero gorivo bomo uporabljali in kakšno kurilno napravo bomo kupili. Le tako bomo lahko vgradili pravilen dimnik. Če pri gradnji dimnika tega ne upoštevamo, lahko kasneje pride do poškodb dimnika. Pomembno je, da izbiro dimnika prepustimo strokovnjaku, ki bo znal določiti njegovo višino in poskrbeti, da bo ohlajanje dimnih plinov čim manjše. Na vrhu dimnika mora biti postavljena zaščita za ptice in druge živali.

Nakup kamina ali peči

Pri nakupu kurilne naprave moramo upoštevati velikost prostora, ki ga bomo ogrevali. Če je peč premočna, se jo premalo izkoristi, zato je bolj umazana. Če kupimo premajhno peč, jo po navadi preveč obremenimo, s tem pa ji skrajšamo življenjsko dobo. Najlažje bo, če se pred nakupom glede tehničnih pogojev za vgradnjo posvetujete s pooblaščenim dimnikarjem. Ko kupujemo peč pri že obstoječem dimniku, moramo upoštevati dimenzije dimnika. Pomemben je dovod svežega zraka od zunaj; dobro je, da je prilagojen na peč in da se z dolžino presek povečuje. Izberite ogrevalno napravo, ki ni odvisna od zgorevalnega zraka iz prostora. Zgorevalni zrak naj bo doveden od zunaj neposredno v kurišče prek cevi ali kanala. Današnji način gradnje in sanacij stavb namreč ne omogoča varnega, pravilnega in učinkovitega delovanja ogrevalnih naprav, ki uporabljajo zrak za zgorevanje iz prostora. Bodite pozorni, da ima ogrevalna naprava, za katero se odločate, certifikat/dokazilo, ki potrjuje kakovost naprave ter skladnost z zahtevanimi standardi. Posebej preverite, ali bo nova ogrevalna naprava primerna za priključitev na dimnik, ki je že v stavbi (predhodno mnenje dimnikarja). Pametno je razmisliti še o obliki peči, talni podlogi, kako blizu bodo drva, o postavitvi glede na prostor in o potrebah po akumulaciji.

Vgradnja kamina ali peči

Vse kurilne naprave naj vgradijo pooblaščeni monterji ali pečarji. Važno je, da upoštevamo dimnikarska pravila, zahteve peči in požarno varnostna pravila. Pravilno dimenzionirane naprave omogočajo optimalno delovanje in optimalno zgorevanje. Bodite pozorni, da bo ogrevalna naprava vgrajena skladno z navodili proizvajalca in tehničnimi predpisi. Pooblaščeni izvajalec del je dolžan poznati in izpolnjevati zahteve tehničnih predpisov ter veljavne zakonodaje. Vsako na novo vgrajeno ogrevalno napravo ali napravo, ki jo ponovno začnemo uporabljati, je po zakonu obvezno prijaviti pooblaščenemu dimnikarju (koncesionarju). Dimnikar opravi t.i. prvi pregled, pri katerem preveri, ali je ogrevalna naprava (kot celota) resnično vgrajena tako, da lahko varno, pravilno in učinkovito deluje. Preveri tudi, ali so bila upoštevana navodila proizvajalca, vsi zakonski predpisi, standardi in tehnični predpisi. Dimnikar vašo ogrevalno napravo vnese v evidenco, tako da jo lahko tudi redno vzdržuje in pregleduje. Dimnikar ne more skrbeti za ogrevalno napravo, o kateri ni obveščen. Priporočamo vam, da se t.i. prvi pregled izvede tudi, če se kamina ali peči nekaj let ni uporabljalo.

Pazljivo pri kurjenju

Največkrat pride do požara, če se dimnik ne čisti redno. Pomembno je, da se na peči ali okoli peči ne sušijo oblačila ali drugi vnetljivi materiali in da se v prostoru, kjer je peč, ne skladišči kakšnih vnetljivih snovi, kot so barve, kisline… Pri nalaganju naj se vrata zapirajo. Pri polnem gorenju ne smemo nikoli popolnoma zapirati zraka (pri zrakotesnih pečeh lahko pride tudi do eksplozije). Dovod svežega zraka naj bi bil dovajan pri vseh pečeh, kjer pa je v istem prostoru še odtočna kuhinjska napa ali prezračevanje, mora peč imeti še poleg zrakotesne inštalacije dovoda zraka še zrakotesno kurišče.

Pomembno je, da pepel ne ovira dovoda zraka. Popolno zgorevanje prepoznamo po drobnih, sivo-belih delcih pepela, v katerem ni več nobenih ostankov oglja. Preden odstranite pepel, se prepričajte, da je popolnoma ohlajen. Pepel dajte v kovinsko posodo s pokrovom na nevnetljiva tla ali na zemljo, daleč od potencialno gorljivih snovi.

Pred kuriščem je zaradi varnosti priporočljivo, da so tla iz negorljivega materiala. Tla pred kuriščem so tako zaščitena pred morebitno žerjavico, ki bi padla iz kurišča.

Da bo umazanije v in ob kaminu čim manj, poskrbite, da bo vaš dom pred prižiganjem ognja dobro prezračen, saj bo tako v zraku več kisika in bo kurivo bolje izgorevalo. Najbolje je, da uporabljate kakovostna drva iz trdega lesa, lahko pa tudi lesno oglje, lesne brikete, sekance itd. Od vrste goriva je seveda odvisno, koliko pepela bo v kaminu, kako črna bodo steklena vratca, pa tudi, kako hitro se bodo v dimniku nabirale saje oziroma kako pogosto ga bo treba čistiti.

 

V februarski številki revije Mama tudi o opeklinah pri otrocih, o napotkih za pravilno kurjavo, čiščenju kaminov in o tem kako vemo, da je s pečjo nekaj narobe.