Revija MAMA

shutterstock_172490Ob roku se zaradi vse manj prostora v maternici približno 97 % plodov obrne z glavico navzdol. Večina ostalih se vstavi v medenični vhod z medenico, t.i. medenična vstava. Le zelo redko leži plod v maternici prečno ali poševno. V slednjem primeru je medenični vhod prazen in varen vaginalni porod ni možen.

Poznamo več vrst medeničnih vstav: čista zadnjična vstava, pri kateri je vodilni plodov del zadnjica, nogi pa sta iztegnjeni ob telesu; zadnjično nožna vstava, pri kateri vodi zadnjica, nogi pa sta prekrižani »po turško« in nožna vstava, pri kateri vodi ena ali obe iztegnjeni nogi – v tem primeru svetujemo carski rez, ker je tveganje vaginalnega poroda večje kot pri drugih oblikah medenične vstave.

Medenično vstavo ob roku ginekolog navadno ugotovi z zunanjo porodniško preiskavo ter dokončno potrdi z vaginalnim pregledom in/ali ultrazvokom. Nosečnici mora v tem primeru predstaviti možnost vaginalnega poroda s plodom v medenični vstavi, načrtovanega carskega reza in tudi zunanjega obrata.

Vaginalni porod ali carski rez

Leta 2000 je bila objavljena razmeroma velika raziskava, ki je pokazala, da je načrtovani carski rez v primeru medenične vstave ob roku za otroka varnejši. Takoj po objavi te raziskave je veliko držav, kjer je poskus vaginalnega poroda v medenični vstavi del vsakdanje porodniške prakse, izrazilo svoje pomisleke, kot na primer skandinavske države, Francija pa tudi Slovenija. Perinatalni rezultati (npr. obolevnost in umrljivost novorojenčkov) v teh državah so odlični, boljši od tistih v večini držav, ki so sodelovale v omenjeni raziskavi. Najpomembnejši argument zagovornikov vaginalnega poroda je bil, da je le-ta varen, če so porodničarji vajeni vodenja poroda v medenični vstavi in če upoštevamo določene pogoje. Ti pogoji so:

 

Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da je porod lahko vaginalni in kakšni pogoji morajo izpolnjeni, da porodničarji naredijo zunanji obrat, si preberite v marčevski številki revije Mama.

 


Tag-i