Samo ena je MAMA | mama.si

Ebola-storyMinistrstvo za zdravje RS, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter Inštitut za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani pozorno spremljamo situacijo v zvezi z pojavom virusa Ebole že od prvih poročil o izbruhu bolezni v državah zahodne Afrike, ki so se pojavila že v spomladanskih mesecih. Podobno kot druge Evropske države smo tudi v Sloveniji okrepili aktivnosti na področju pripravljenosti in odzivanja. V tem tednu smo sklicali sestanek ključnih akterjev. Sestanki, na katerih se bomo tudi vnaprej dogovarjali o potrebnih aktivnostih, bodo odslej potekali enkrat tedensko, tudi javnost pa bomo redno obveščali o dogovorjenih aktivnostih. “Nevarnost za prebivalce Slovenije za okužbo z Ebolo je izjemno majhna, vendar vseeno obstaja, zato je prav, da smo v pripravljenosti,” je na novinarski konferenci dejala Nina Pirnat, državna sekretarka Ministrstva za zdravje RS.

“Za državljane RS bo v primeru morebitnega pojava Ebole poskrbljeno. Prebivalcem zagotavljamo, da vse aktivnosti za morebitni pojav bolnika z ebolo tečejo in bodo tekle tudi v prihodnje,” pa je uvodoma dejala ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc. Poudarila je, da je Ministrstvo za zdravje RS glavni koordinator celotne komunikacije in dolžnosti posameznih akterjev, pri čemer je Slovenija vpeta tudi v vse mednarodne aktivnosti na področju zajezitve morebitnega širjenja virusa Ebole.

Strokovna ekipa NIJZ je v stalni pripravljenosti in ocenjuje stopnjo nevarnosti za zdravje prebivalstva v Sloveniji, pripravlja ustrezne informacije za splošno javnost ter priporočila in algoritme ukrepanja za strokovno javnost. Zaradi tveganja prenosa okužbe s potniki v letalskem in ladijskem prometu so okrepljene zmogljivosti in povečana pripravljenost pristojnih služb na letališču Jožeta Pučnika in v pristanišču, Luki Koper. Pripravljene so ustrezne smernice in priporočila ter algoritmi za ukrepanje, vključno z izobraževanjem osebja. V preteklosti so potekali koordinacijski sestanki med Ministrstvom za zunanje zadeve RS, Ministrstvom za notranje zadeve RS, Policijo in Upravo za zaščito in reševanje RS.

Ker se epidemija v prizadetih afriških državah ne umirja, bomo v prihodnje še okrepili obveščanje potnikov, ki so bili na ogroženih območjih ali so bili na kakšen drug način izpostavljeni tveganju za okužbo, da bodo natančno seznanjeni z vsemi dejstvi o bolezni ter o načinih ukrepanja v primeru suma na bolezen. Vse potrebne informacije bodo na voljo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Z epidemiološkega vidika, torej preprečevanja nadaljnjega širjenja bolezni, je izjemno pomembno, da se vse bolnike s sumom na ebolo obravnava po načelu “čim manj stikov”. Zato bi v primeru suma na okužbo z Ebolo obravnava bolnikov potekala na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, laboratorijska diagnostika pa na Inštitutu za imunologijo in mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer imajo ustrezno opremo ter znanje in so kadri usposobljeni za celovito obravnavo.

“Slovenija deli zaskrbljenost mednarodne skupnosti glede širjenja Ebola virusne bolezni v Zahodni Afriki in podpira vsa mednarodna prizadevanja, predvsem v okviru Organizacije združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije, usmerjene v zajezitev epidemije,” je razložila Mojca Gobec, v. d. generalne direktorice Direktorata za javno zdravje MZ. Za preprečevanje virusa Ebole so ključnega pomena predvsem ukrepi v prizadetih afriških državah, okrepitev zdravstvenega varstva, dodatna pomoč z zdravstvenim osebjem, zdravili in materiali, ter dodatno usposabljanje zdravstvenega osebja in še številne druge vrste pomoči. Slovenija ima omejene kapacitete za zagotavljanje pomoči, predvsem v osebju, kljub temu pa so v prizadetih državah sodelovali tudi naši strokovnjaki.  V odgovor na zdravstveni krizo se je aktivno odzvala tudi EU, kjer Slovenija podpira koordinacijo nadaljnjih korakov, vključujoč oblikovanje evropskega koordinacijskega mehanizma za medicinsko evakuacijo osebja oziroma zbolelih državljanov (MEDEVAC) iz prizadetih afriških držav. Za humanitarno pomoč je  Slovenija namenila denarna sredstva Svetovni zdravstveni organizaciji, sodeluje pa tudi pri redni izmenjavi informacij v okviru Odbora za zdravstveno varnost. Na ravni EU bo v bližnji prihodnosti organizirana tudi delavnica o preprečevanju prenosa virusa v zdravstvenih ustanovah, od prvega kontakta do zdravljenja. Prav tako se oblikuje mreža zdravnikov iz zdravstvenih centrov za obravnavo bolnikov z Ebolo, ki so že imeli tovrstne izkušnje.

 

Služba za odnose z javnostmi Ministrstva za zdravje RS


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE