Samo ena je MAMA | mama.si

shutterstock_4442782Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo sklop sprememb socialne zakonodaje, ki jih bodo začeli izvajati 1. septembra. Na ta način bodo odpravili določene pomanjkljivosti. Po novem bodo pri dodeljevanju pravic upoštevali bolj realen materialni položaj, s spremembami pa se bo širil tudi krog upravičencev do denarne socialne pomoči.

V juliju je bilo skoraj 50.900 prejemnikov denarnih socialnih pomoči, julija lani pa dobrih 47.000. V letošnjem letu bo za socialne transferje tako predvidoma namenjenih nekaj več kot 1,2 milijarde evrov. Prihodnje leto bo z letošnjimi spremembami socialne zakonodaje ta vrednost predvidoma presegla 1,3 milijarde evrov.

Nova vloga ob spremembi statusa

Ob upoštevanju bolj realnega materialnega položaj pri dodeljevanju pravic bo po besedah ministrice vlagatelj lahko v primeru upokojitve, izgube službe ali dela za skrajšani delovni čas ipd. oddal novo vlogo. Center za socialno delo bo izdal novo odločbo na podlagi dejanske spremembe dohodka.

V dohodek družine se po novem ne bo več upošteval celotni otroški dodatek. Upošteval se bo dodatek, zmanjšan za 20 odstotkov višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega dohodkovnega razreda. V dohodek se sicer ne upošteva dodatek za enostarševsko družino in dodatek za otroka, ki ni vključen v vrtec, pojasnjuje Kopač Mrakova.

Ugodnejši je tudi način upoštevanja dohodka od študentskega dela in ostalih oblik priložnostnega dela za socialno najbolj ogrožene družine. Pri njih se tega pri ugotavljanju dohodka za pravice na letni ravni ne bo več upoštevalo kot dohodek, pač pa le njihovi tekoči dohodki.

Širi se krog upravičencev do denarne socialne pomoči

Ministrica je dejala, da se s spremembami širi tudi krog upravičencev do denarne socialne pomoči, saj se bo premoženje drugače obravnavalo. Center za socialno delo se bo lahko v primeru posebnih okoliščin odločil, da ne bo upošteval določene nepremičnine, ki ne presega vrednosti 50.000 evrov.

Po njenih besedah se zvišuje tudi dodatek za otroka v enostarševski družini. Znesek v mesecu avgustu znaša 26,92 evra, z mesecem septembrom pa bo ta znesek znašal 53,84 evra. Zvišuje se denarna socialna pomoč za drugo odraslo osebo, in sicer s 134,60 na 161,52 evra.

Brez posebnih vlog za subvencije malice in kosila

Z novim šolskim letom prihaja do poenostavitev na področju subvencije prehrane, pravi Kopač Mrakova. Staršem tako v veliki večini primerov ni več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.

Več sprememb socialne zakonodaje se nanaša na odločanje o oprostitvah plačil socialnovarstvenih storitev in prispevkov k plačilu pravic družinskega pomočnika.

Pri ugotavljanju plačilne sposobnosti se ne upoštevajo priložnostni dohodki, premoženje zakonca in dohodek otrok. Pri plačilni sposobnosti upravičenca se bodo upoštevala denarna sredstva nad 2500 evrov za samskega oziroma 3500 evrov za upravičenca z zakoncem.

Kopač Mrakova je še povedala, da se je povečalo število prejemnikov denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in štipendije. Lani so v prvi polovici leta za te pomoči namenili 90 milijonov evrov, letos v enakem obdobju 111 milijonov.

 

VIR: STA


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE