Samo ena je MAMA | mama.si

AVTIZEMSlovenija se prišteva med razvite evropske države, le te pa imajo področje oskrbe in aktivnega vključevanja oseb z avtizmom v družbo tudi urejeno. V Sloveniji žal ni tako, osebam z avtizmom pa so zaradi neurejenosti statusa kršene tudi že človekove pravice.

Na neurejenost pravic oseb z avtizmom strokovnjaki in starši opozarjajo že vrsto let. Ministrstvom do sedaj področja še ni uspelo urediti in ostajajo gluhi za potrebe oseb z avtizmom. Zaradi nastale družbene situacije se je izoblikovala Vseslovenska iniciativa za enake možnosti oseb z avtizmom, ki je sklicala vseslovensko Konferenco, na kateri v odprtem in javnem dialogu z Ministrstvi, društvi, strokovnjaki in starši želi doseči dogovor o konkretnih aktivnostih, ki naj področje uredijo.

Vseslovenska Konferenca, ki bo potekala 10. aprila 2014 ob 17. uri v veliki SMELT-ovi dvorani v Ljubljani, si prizadeva doseči konkretne rešitve, kot so: 1) ustanovitev strokovne ustanove oziroma javno dostopne institucije, ki naj celostno pristopi k obravnavi vseh oseb z avtizmom, ki bi skrbela za podporo, informacije, izobraževanja za sodobne metode, diagnosticiranje, diagnostični material, svetovanje ter supervizijo dela; 2) oblikovanje sistema stalnega strokovnega izobraževanja za vzgojitelje, učitelje, specialne pedagoge, logopede in druge strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki imajo v obravnavo vključenega otroka z mas; 3) organizirati zdravstveni sistem, ki bo omogočil enakomernejšo dostopnost do zdravstvenih služb po vsej Sloveniji in bo s tem zagotavljal strokovno diagnostično in terapevtsko obravnavo; 4) uskladitev zakonskih aktov z evropskimi in svetovnimi na področju zdravstva, socialnega varstva in človekovih pravic invalidov z vidika statusa odraslih oseb iz spektra avtističnih motenj; 5) povečati število vpisnih mest na PF v Ljubljani za študij logopedije in specialne in rehabilitacijske pedagogike in vključiti predmet o posebnih potrebah in avtizmu v izobraževalni kurikulum učiteljev.

Iniciativo podpira Varuhinja človekovih pravic VLASTA NUSSDORFER.

ČASTNI POKROVITELJ VSESLOVENSKE INICIATIVE JE PREDSEDNIK RS BORUT PAHOR.

»Razvitost in kulturo družbe spoznamo po tem, kako ravna s svojimi skupinami s posebnimi potrebami.«

 


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE