Revija MAMA

575717_273453479415630_1671954430_nSeznam varuhov predšolskih otrok na domu, vpisanih v register pri ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v letu 2011 in 2012.

 

 

2011

AJDOVŠČINA

Andreja Bračko Pavli

Gregorčičeva 32 a

5270 Ajdovščina

 

BEGUNJE PRI CERKNICI

Suzana Kovačič

Begunje pri Cerknici 43

1382 Begunje pri Cerknici

 

Urška Bajc

Begunje pri Cerknici 7E

1382 Begunje pri Cerknici

 

BREZOVICA

Maja Žagar

Poštna ul. 24

1351 Brezovica

 

DOL PRI LJUBLJANI

Katja Tekavec

Vinje 35 A

1262 Dol pri Ljubljani

 

DOMŽALE

Lidija Dolenc

Šumberška c. 56

1230 Domžale

 

Sabina Pestotnik

Vodnikova ul. 3

1230 Domžale

 

Helena Mihorič

Kosovelova ul. 2

1230 Domžale

 

Ilonka Terek

Miševa ul. 23

1230 Domžale

 

Franc Mestek

Miševa ul. 23

1230 Domžale

 

GOLNIK

Vanja Grašič

Tenetiše 40

4204 Golnik

 

Miha Jenko

Goriče 46

4204 Golnik

 

GROSUPLJE

Mateja Vrhovc Mestnik

Brezje pri Grosupljem 2 A

1290 Grosuplje

 

Tanja Mikljič

Hrastje pri Grosupljem 2

1290 Grosuplje

 

Helena Germšek

Brezje pri Grosupljem 87

1290 Grosuplje

 

Vesna Martina Muhič

Brinje C. II/4D

1290 Grosuplje

 

Andrej Mohar

Pod gozdom II/21

1290 Grosuplje

 

IG

Petra Vončina

Brest 57 A

1292 Ig

 

IZOLA

Nina Mežek

Ob pečini 7

6310 Izola

 

KOPER

Edita Jurčič

Krpanova 11

6000 Koper

 

LENDAVA

Tanja Hajdinjak

Rudarska ul. 24

9220 Lendava

 

LJUBLJANA-ŠMARTNO

Bernardica Lovrin

Spl. Gameljne 8

1211 Lj.-Šmartno

 

LJUBLJANA

Katarina Mustafić

Vrbovec 20

1000 Ljubljana

 

Marinka Kogovšek

Streliška ul. 37 a

1000 Ljubljana

 

Tatjana Confidenti

Staretova 22

1000 Ljubljana

 

Lučka Lopič

Sp. Rudnik C. III/2

1000 Ljubljana

 

Nina Ilič

Cesta Dolomitskega odreda 12 A

1000 Ljubljana

 

Barbara Gregorin

Zaloška c. 218 A

1000 Ljubljana

 

Tanja Petrič

Glavarjeva ul. 49

1000 Ljubljana

 

LJUBLJANA ČRNUČE

Nina Špeletič Peceli

Žorgova ul. 36

1231 Ljubljana Črnuče

 

LJUBLJANA ZALOG

Jelka Vrtačnik

Pot na Labar 43 c

1129 Ljubljana Zalog

 

Sabina Rutar

Zaloška c. 236

1129 Ljubljana Zalog

 

MARIBOR

Natalija Rojko

Glavni trg 23

2000 Maribor

 

Mojca Lukančič

Staneta Severja 11

2000 Maribor

 

MIREN

Katarina Hergli Košuta

Miren 14 E

5291 Miren

 

MURSKA SOBOTA

Doris Holsedl

Lendavska ul. 45 B

9000 Murska Sobota

 

Slavica Burjan Rakičan

Mladinska ul. 1

9000 Murska Sobota

 

NOTRANJE GORICE

Nataša Lohak

Žabnica 54

1357 Notranje Gorice

 

NOVO MESTO

Urška Lojk Jakše

Zalog 14

8000 Novo mesto

 

Jelica Šuklje

Adamičeva ul. 38

8000 Novo mesto

 

PTUJ

Carmen Jelić

Rabelčja vas 21

2250 Ptuj

 

RAKEK

Jerneja Štritof

C. v Pretržje 9

1381 Rakek

 

SLOVENSKA BISTRICA

Simona Pec

Kajuhova u. 44

2310 Slov. Bistrica

 

SOLKAN

Alenka Brankovič

Ul. Josipa Makuca 23

5250 Solkan

 

STAHOVICA

Karmen Plevel

Kršič 5

1242 Stahovica

 

ŠKOFLJICA

Nataša Ferčnik Milaković

Kočevska c. 299

1291 Škofljica

 

ŠMARJE SAP

Milka Struna

Kračmanova c. 11

1293 Šmarje Sap

 

Ervin Struna

Kračmanova c. 11

1293 Šmarje Sap

 

TABOR

Barbara Lužar

Tabor 106

3304 Tabor

 

TEHARJE

Lana Stojan

Teharje 18

3221 Teharje

TRZIN

Renata Narobe

Mengeška c. 36

1236 Trzin

 

VELENJE

Tanja Skaza

Stantetova 7

3320 Velenje

 

 

2012

BREZOVICA

Jože Kramar

Požarnice 128, Vnanje Gorice

1351 Brezovica

 

Nevenka Žvanut

Nova pot 77, Vnanje Gorice

1351 Brezovica

 

CELJE

Veronika Bevc Jager

Erjavčeva 45 A

3000 Celje

 

Cirila Konečnik Kaligaro

Novi trg 13

3000 Celje

 

ČRNA NA KOROŠKEM

Julijana Petre Naveršnik

Žerjav 28

2393 Črna na Koroškem

 

DOBRAVLJE

Ines Marc

Potoče 21

5263 Dobravlje

 

DOBROVA

Mirjam Sečnik

Pot čez Horjulko 18

1356 Dobrova

 

Vesna Zadnikar

Hruševo 33 A

1356 Dobrova

DOL PRI LJUBLJANI

Tanja Štrasberger

Senožeti 8

1262 Dol pri Ljubljani

 

Nataša Pleško

Podgora pri Dolskem 63

1262 Dol pri Ljubljani

 

IDRIJA

Irma Grošelj

Vojsko 25

5280 Idrija

 

IG

Oliver Kostadinoski

Brest 53 A

1292 Ig

 

Mojca Glavan

Strahomer 25

1292 Ig

 

IZOLA

Marija Barač

Trubarjeva ul. 17

6310 Izola

 

KAMNA GORICA

Nataša Burger

Sp. Lipnica 31

4246 Kamna Gorica

 

KAMNIK

Boštjan Košir

Samostanska ul. 5

1240 Kamnik

 

Darja Pogačar Ipavec

Bakovnik 8

1241 Kamnik

 

Vesna Skok

akovnik 4

1241 Kamnik

 

Mateja Lisjak

Parmova ul. 5 a

1241 Kamnik

 

KIDRIČEVO

Vesna Milošič

Njiverce vas 47

2325 Kidričevo

 

KOMENDA

Maja Krempl

Moste 88 d

1218 Komenda

 

Dornik Katja

Nasovče 12

1218 Komenda

 

Dominika Špenko

Križ 43 B

1218 Komenda

 

KOPER

Veronika Pavlin

ŠC Jadro, Destradijev trg 10A

6000 Koper

 

Vesna Potecin

Krpanova ul. 11 a

6000 Koper

 

KOSTANJEVICA NA KRKI

Tjaša Venek Požgaj

Resljeva c. 4

8311 Kostanjevica na Krki

 

LENART

Anastazij Veršič

Trg osvoboditve 10

2230 Lenart

 

LJUBLJANA

Anita Fadua Slak

Veršičeva 6

1000 Ljubljana

 

Ksenja Fikić

Beblerjev trg 7

1000 Ljubljana

 

Dušica Prebil

Ul. Marka Šlajmerja 13

1000 Ljubljana

 

Mojca Deželak

Linhartova c. 60

1000 Ljubljana

 

Nina Smrekar

Oražnova 4

1000 Ljubljana

 

Mateja Žandar

Ul. Gubčeve brigade 94

1000 Ljubljana

 

Ajda Janovsky

Slovenska 55 B

1000 Ljubljana

 

Andreja Šude

Ilovški stradon 24

1000 Ljubljana

 

Vesna Vilčnik

Gorjančeva 1

1000 Ljubljana

 

Jeanine Čoh

Tbilisijska 57 B

1000 Ljubljana

 

Dragica Mustavar

Pod jezom 33

1000 Ljubljana

 

Urška Vajda

Streliška 1a

1000 Ljubljana

 

Petra Furman

Sattnerjeva ul. 16

1000 Ljubljana

 

Anže Huber

Novo Polje C. XIX/7

1260 Ljubljana

 

Tina Lazar

Povšetova 29

1000 Ljubljana

 

Tonkica Mikuličić

Poljanska c. 44

1000 Ljubljana

 

Barbara Lambić

Bratovševa pl. 26

1000 Ljubljana

 

Ines Kristan Trampuš

Hladnikova 41

1000 Ljubljana

 

Ana Marolt

Štihova 11

1000 Ljubljana

 

Nataša Jager Radin

Trg prekomorskih brigad 5

1000 Ljubljana

 

Urška Janjevak

Medno 49 e

1000 Ljubljana

 

LJUBLJANA ŠENTVID

Irma Šturm

Stanežiče 86

1210 Ljubljana Šentvid

 

LOGATEC

Nataša Kunc Mišič

Blekova vas 14

1370 Logatec

 

Maja Štajer

Tovarniška 12/H

1370 Logatec

 

LOŠKI POTOK

Rado Bartol

Hrib 6 a

1318 Loški Potok

 

MARIBOR

Sinja Leskovec

Jezdarska ul. 8 A

2000 Maribor

 

MEDVODE

Petra Cizelj

Preška c. 2a

1215 Medvode

 

Špela Turk

Verje 45/a

1215 Medvode

 

Elena Kopač

Cesta talcev 50

1215 Medvode

 

MENGEŠ

Marija Gosar Knežević

Zavrti 13

1234 Mengeš

 

MORAVČE

Urška Grošelj

Vrhpolje 1 A

1251 Moravče

 

MURSKA SOBOTA

Blaž Gerenčer

Ul. Matije Gubca 8 A

9000 Murska Sobota

 

NOVA GORICA

Nina Fratnik

Ul. 25. maja 41

5000 Nova Gorica

 

Jana Hutinski

Kidričeva 31/c

5000 Nova Gorica

 

NOVO MESTO

Matej Murgelj

Ob Težki vodi 63 A

8000 Novo mesto

 

PODGRAD

Mojca Smajila

Podgrad 3 B

6244 Podgrad

 

PORTOROŽ

Marjetica Garzarolli Dharu

Cvetna pot 13

6320 Portorož

 

POSTOJNA

Anita Lavrič

Tržaška 49 c

6230 Postojna

 

PTUJ

Darin Repič

Rabelčja vas 40

2250 Ptuj

 

Mojca Pavko

Mestni Vrh 2 A

2250 Ptuj

 

Jasna Golob

Podvinci 22 B

2250 Ptuj

 

PTUJSKA GORA

Rado Korošec

Majšperk 22

2323 Ptujska gora

 

RADOMLJE

Nevenka Borec

Bolkova ul. 17/A, Homec

1235 Radomlje

 

Nataša Borovnik

Vaška pot 24 A, Preserje

1235 Radomlje

 

Alenka Levec

Volčji Potok 24 D

1235 Radomlje

 

RAKEK

Jožica Doles

Pot na Kilovec 1 B

1381 Rakek

 

RENČE

Nina Vezjak

Bilje 30

5292 Renče

 

RIBNICA

Nuša Marinković

Breg pri Ribnici na Dol. 55

1310 Ribnica

 

RIBNICA NA POHORJU

Valerija Kotnik

Ribnica 62

2364 Ribnica na Pohorju

 

SLOVENJ GRADEC

Gordana Kotnik

Sele 25

2380 Slovenj Gradec

 

STAHOVICA

Nada Balantič

Županje njive 4 c

1242 Stahovica

 

ŠENTVID PRI STIČNI

Jožefa Bregar

Šentpavel na Dol. 26

1296 Šentvid pri Stični

 

ŠKOFJA LOKA

Valerija Kotnik

Pungert 6A

4220 Škofja Loka

 

ŠKOFJA VAS

Alijana Kušer

Mariborska 189 c

3211 Škofja vas

 

Domen Jekl

Zadobrova 34

3211 Škofja vas

 

Branka Bugarin

Zadobrova 33 d

3211 Škofja vas

 

ŠKOFLJICA

Nevenka Škufca

Gratova ul. 19

1291Škofljica

 

ŠMARJE SAP

Primož Rebolj

Veliki Vrh 9

1293 Šmarje Sap

 

VELENJE

Ana Balič

Ul. Janka Ulriha 11

3320 Velenje

 

VIDEM PRI PTUJU

Sabina Selinšek

Pobrežje 64 A

2284 Videm pri Ptuju

 

VODICE

Gabi Cibašek

Šinkov Turn 32

1217 Vodice

 

VOLIČINA

Andrejka Furlan Veršič

Črmljenšak 24

2232 Voličina

 

ZG. KUNGOTA

Maja Pristovnik

Plintovec 4 J

2201 Zg. Kungota

 

ŽALEC

Marijana Spasić

Čopova 4

3310 Žalec

 


Tag-i