Samo ena je MAMA | mama.si

 

Najzgodnejša leta človekovega življenja so edinstvena v mnogih pogledih in ravno zaradi tega tudi tako občutljiva. V prvih petih letih se ustvari, razklene in na novo ustvari na milijone povezav v možganih, vse to zaradi neposrednega vpliva izkušenj, ki jih je otrok doživel, predvsem pa čustvenih vtisov, ki jih je bil deležen s strani staršev in bližnjih oseb, vzgojiteljev.

 

Waldorfska pedagogika spoštljivo gleda na otroka kot na enkratno osebnost, ki bo v polni meri razvila svoje čute in darove, intelektualne in fizične sposobnosti, v kolikor ji bo dano toplo, spodbujajoče okolje in odgovoren vzgojitelj, ki se zaveda zakonitosti naravnega ritma razvoja otroka. Pomembno je, da otroka ob primernem času na ustrezen, njemu razumljiv način, seznanjamo s svetom, ki nas obdaja. Predšolski otrok je še popolnoma odprt do sveta, ki ga prejema preko svojih čutil. Ne počuti se ločenega od tega, kar zaznava. Vse kar vidi, sliši, občuti..se neposredno prelije vanj, v njegov notranji svet in učinkuje vse do fizičnih organov. Zato je prav vse, kar se v otrokovi okolici dogaja in nahaja, pomembno.

 

Predšolski otrok ne zmore doumeti suhih razlag in abstraktnih pojmov. Njega se dotakne vzdušje in lastno doživetje. Kako se to udejanja v našem vrtcu? Za primer vzemimo peko kruha. Otrok v vrtčevskem eko-vrtičku sodeluje pri sejanju pšenice, jo zaliva in z radovednostjo spremlja njeno rast. Ko dozori, izlušči semena, jih zmelje v moko, katero nato uporabi pri mesitvi hlebčka. Tega s ponosom pokaže staršem in nemalokrat se zgodi, da si majhen hlebček doma po koščkih razdeli vsa družina. Gre seveda za dolgotrajen proces pri katerem otroka ne vodimo skozi besede, ampak mu dopustimo lastno udejstvovanje in s tem posledično spoznanje.

 

Predšolski otrok se vsega uči skozi posnemanje, zato se vzgojiteljica vseskozi zaveda, da mora otroku predstavljati vzor. Njeno delo v skupini otrok je vedno smiselno naravnano in opravljeno z iskreno zavzetostjo, naj gre za izdelovanje igrač ali pripravo malic. Otrok bo namreč »posvojil« ta občutek predanosti delu, ki jo vzgojiteljica izžareva v prostor in ga vnesel v lastno, domišljijsko igro z ostalimi otroki. Ustvarjalna igra je temeljna in najpomembnejša dejavnost zdravega predšolskega otroka. V njej ima otrok možnost izraziti svoje izkušnje in počutja, vodi ga k socialnemu vedenju, in pogumu za ustvarjanje. S tem, ko v vrtcu dajemo veljavo in čas prosti igri, ohranjamo otrokovo pravico do doživetja pristne otroškosti. Otroci si zaslužijo, da jim dopustimo »čas zorenja«, katerega sodobna družba nemalokrat v imenu hitrejšega razvoja otroka, vedno bolj skrajšuje in ga vodi k predčasnemu odraščanju, kar se kaže v izgorelosti posameznika že na ravni osnovnošolskega šolanja. Prezgodnje siljenje k določeni dejavnosti lahko v otroku sproži prav nasproten učinek, odpor do le-tega kar dolgoročno predstavlja nepopravljivo škodo za njegovo celostno osebnost.

 

Poleg razumevanja naravnega razvoja otroka je bistveno, da pedagoško delo poteka v ustaljenem ritmu. Ritem je pomemben, ker otroku daje občutek varnosti in s tem sproščenosti, umirjenosti. Dejavnosti v vrtcu so premišljeno zasnovane tako, da se skozi dan/teden/mesec izmenjujejo vodene dejavnosti in prosta, ustvarjalna igra. Vsak dan je namenjen določeni ustvarjalni dejavnosti. Otroci slikajo z mineralnimi barvami, oblikujejo čebelji vosek, sodelujejo v gibalno-govorni dejavnosti (evritmija), rišejo z naravnimi voščenkami, oblikujejo kruh. Prijetno in umirjeno vzdušje, ki obdaja otroke v waldorfskem vrtcu, je pogosto ustvarjeno tudi z glasbo, pesmijo, ki je seveda odpeta v živo. Za otroke ustvarjamo pesmi v pentatoniki (ta je najbolj blizu zaznavam predšolskega otroka) in jih seznanjamo z zakladnico slovenskih ljudskih pesmi.

 

Toplo okolje, umirjeno vzdušje, prijazno vendar dosledno in odločno ravnanje vzgojiteljic, stalen ritem, dovolj časa za prosto igro, naravni materiali in igrače, vse to omogoča otroku zdrav in harmoničen razvoj. Otrokov ustvarjalni svet se bogati ob premišljeno izbranih igračah, ki pogosto niso dokončno izdelane, saj s tem otroku nudijo obilico možnosti uporabe in ga ne vodijo k pasivnosti. Z drobcem domišljije tako postane kos lesa likalnik, miza ali streha za hišico.

 

Otrokovo potrebo po gibanju zapolni vsakodnevno bivanje na prostem. V primeru dežja, se otroci tako odpravijo raziskovati okolico oblečeni v nepremočljiva oblačila. Čudenje ob pogledu na deževnika ali poskakujočo veverico je namreč za majhnega otroka neprecenljivo. Z lastno notranjo naravnanostjo vzgojiteljice vseskozi gojimo občutek čudenja in hvaležnosti. Rudolf Steiner (utemeljitelj waldorfske pedagogike) je dejal, da v kolikor gojimo pri otroku v najzgodnejših letih vzdušje hvaležnosti, potem se iz te hvaležnosti do celotnega univerzuma in tudi iz hvaležnosti do občutja biti prisoten na Zemlji, ustvari globok in topel občutek predanosti, odkritosti in resnice, ki posameznika nato spremlja vse življenje. S svojim delom v vrtcu želimo otrokom omogočiti pristna doživetja, tako na ravni medčloveških odnosov kot v odnosu z naravo, ki nas obdaja. Starostno mešana skupina omogoča otroku razvoj na najbolj naraven način tako kot to deluje znotraj družine. Malček se uči ob opazovanju in posnemanju starejšega otroka, slednji pa krepi svojo voljo in sposobnosti v pomoči mlajšemu, tako da mu pomaga pri vsakdanjih opravilih, mu nudi tolažbo in predlaga rešitve ob sporih znotraj proste igre.

 

Waldorfska pedagogika gleda na otroka celostno, mu nudi zavestno oporo, sledi njegovi edinstveni osebnosti in ga spodbuja k ustvarjalnosti. Svetovno razširjena pedagogika, ki poganja svoje korenine že od leta 1919, je tudi v Sloveniji vse bolj prisotna. Sodoben pogled človeka na življenje se namreč vse bolj usmerja k vrednotam kot so ekologija, biološko pridelana hrana, uporaba naravnih materialov, torej vračanju k povezanosti človeka z naravo, katero kvaliteto nosi v svojem bistvu prav waldorfska pedagogika.

 

Otrokom je zagotovljena kvalitetna, vegetarijanska prehrana (zajtrki in malice so ekološkega izvora). Tekom leta organiziramo predavanja in delavnice za starše in igralne urice za otroke pred vstopom v vrtec. V kolikor želite prejemati obvestila nam pišite na e-naslov: mavrica@waldorfski-vrtec.si

 

 

VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 ŠE POTEKAJO:

 

WALDORFSKI VRTEC MAVRICA,

Prušnikova 60, 1210 LJUBLJANA-ŠENTVID, www.waldorfski-vrtec.si

Za več informacij pokličite 051 304 319 ali pišite na e-naslov: mavrica@waldorfski-vrtec.si

Cena vrtca je odvisna od dohodkovnega razreda in občine bivanja (cca. 130-378 eur).

 

Toplo vabljeni na ogled prostorov in predstavitev pedagoškega dela!

 


Tag-i

PRIJAVI SE NA E-NOVICE