Strah je pomembno in potrebno čustvo, nujno za razvoj naših sposobnosti in ustrezen odziv v različnih situacijah. Strahovi so v zgodnjem otroštvu pogosti, način, na katerega se otroci z njimi soočijo in jih premagajo, pa ima lahko posledice tudi v odraslosti. Nova serija pravljic Lahkonočnice, projekt A1 Slovenija, bo otrokom in staršem pomagala pri soočanju in premagovanju strahov ter pogovoru o njih.  Čeprav so tako imenovani razvojni strahovi normalen pojav in nastajajo, se spreminjajo in spontano zamirajo v prehajanju iz ene v drugo razvojno fazo, je ustrezen odziv otroka in starša nanje izjemnega pomena za razvoj, zaupanje in samozavest otroka.

Da bi otroku uspelo premagati strahove, potrebuje varen odnos z odraslim, ki razume njegovo stisko in mu po potrebi priskoči na pomoč. Otrok mora imeti priložnosti, da izrazi čustva, morebitno stisko, ko se znajde v neznanih situacijah, uporabi svoje sposobnosti, prepozna, uporabi in krepi svoje moči.
Čeprav odrasli otroških strahov običajno ne zaznavamo kot grožnje, se na njih ne smemo odzvati z zmanjševanjem teže stiske, ignoriranjem, šaljivim odnosom ali celo zasmehovanjem ali kritiziranjem otroka, ampak z razumevanjem in podporo. Tematske Lahkonočnice s pravljičnimi liki nagovorijo pet najpogostejših otroških strahov: virusi in bakterije, ločitev od staršev, glasen zvok/hrup, strah pred temo in duhovi ter strah pred živalmi.

Lahkonočnice so edinstven družbeno odgovoren projekt, s katerimi A1 Slovenija s pomočjo sodobnih  tehnologij povezuje generacije in ponuja kakovostne vsebine za najmlajše. »Naše poslanstvo do družbe izpolnjujemo v tem, da posameznike opremimo z orodji in načini, ki bogatijo njihova življenja. Skozi premišljeno načrtovane teme Lahkonočnic vsako sezono izpostavimo drugo pomembno tematiko za starše in otroke ter običajno večerno rutino obogatimo z uporabnimi veščinami, ki jih bodo spremljale na poti odraščanja. Skrbno oblikovane Lahkonočnice starše, skrbnike, vzgojitelje in otroke spodbudijo k prepoznavanju, sprejemanju in postopnem premagovanju strahov z uporabo notranjih moči, kot je pogum, in zunanjih, kot je odnos s podpornim odraslim,« je o seriji novih Lahkonočnic povedala Tatjana Kos iz A1 Slovenija.

Neustrašne pravljice so ustvarili Damjana Kenda Hussu, Žiga X Gombač, Boštjan Gorenc – Pižama,
Cvetka Sokolov in Aksinja Kermauner, na radijskih valovih pa jih bodo oživili Jožica Avbelj, Marijana
Brecelj, Maja Končar, Jurij Souček in Janez Hočevar.