Materinski domovi so namenjeni za pomoč materam z mladoletnimi otroki do 14 leta starosti, nosečnicam, porodnicam ter samskim ženskam, ki so se znašle v trenutni ali dalj časa trajajoči stiski, in nimajo druge možnosti bivanja. Materinski domovi omogočajo bivanje in nudijo tako pomoč za reševanje prehodne stiske, kot tudi dolgotrajnejšo pomoč.

Namen materinskih domov je, da ob strokovni podpori uporabnicam, da si čim hitreje uredijo samostojno življenje izven materinskega doma.

 

MATERINSKI DOMOVI, ORGANIZIRANI V OKVIRU CENTROV ZA SOCIALNO DELO:

Materinski dom Ljubljana

Celovška cesta 195

1000 Ljubljana

Telefon: 01 283 37 45

Dežurni GSM: 051 422 024

e naslov: materinskidom@gov.si

spletna stran: http://www.csd-lj-siska.si/matdom/matdom.asp

 

Materinski dom Maribor

Na Jelovcu 22

2354 Bresternica

Telefon: 02 623 25 52 / 02 623 25 26

Dežurni GSM: 051 260 159

e naslov: info@materinski-dom.si

spletna stran: http://www.csd-mb.si/sl/page/view/MaterinskiDom

 

SEZNAM OSTALIH MATERINSKIH DOMOV:

Materinski dom Škofljica in Višnja Gora (Zavod Pelikan Karitas)

Gumnišče 5

1291 Škofljica

Telefon: 01 366 77 21

e naslov: materinski.dom@karitas.si

spletna stran: http://pelikan.karitas.si/materinski-dom.html

 

Materinski dom Postojna (Talita Kum)

Ljubljanska 28

6230 Postojna

Telefon: 05 720 39 84

Dežurni GSM: 040 562 054

e naslov: talita.kum@studioproteus.si

spletna stran: http://www.zd-po.si/default.asp?dpt=1&id=33&resize=&action=about

 

Materinski dom Solkan (Zavod Karitas Samarijan Solkan)

Skalniška 1

5250 Solkan

Telefon: 05 330 02 34

e naslov: karitas.samarijan@siol.net

spletna stran: http://www.zavodsamarijan.si/materinski_dom/predstavitev_programa/

 

Zavod Socio (Zavod za socialnovarstvene dejavnosti Celje)

Stanetova 4

3000 Celje

Telefon: 03 492 40 42

e naslov: socio@siol.net

 

Materinski dom Mozirje (Andrejev dom, Nadškofijska karitas Maribor)

Podvrh 23,

3330 Mozirje

Telefon: 03 583 15 30

 

Materinski dom Žalec (Nadškofijska karitas Maribor)

Savinjska cesta 1,

3310 Žalec

Telefon: 05 908 03 63