Naštete nevladne organizacije in zasebniki žrtvam nasilja pomagajo z nasveti, moralno podporo in osveščanjem o njihovih pravicah.

 

Društvo center za pomoč mladim – Svetovalnica za mlade s podpornimi programi

Kersnikova 4

1000 Ljubljana

telefon: 01 438 22 10, 031 323 573

e-pošta: ursa.rozman@guest.arnes.si

 

Društvo SOS telefon – Program SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: 080 11 55

p. p. 2726,

1001 Ljubljana

telefon: 01 544 35 13, 01 544 35 14

e-pošta: :drustvo-sos@drustvo-sos.si

 

Društvo za nenasilno komunikacijo – Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja

Miklošičeva 38,

1000 Ljubljana

telefon: 01 434 48 22

e-pošta: drustvo.dnk@drustvo-dnk.si

 

Društvo Ženska svetovalnica – Psihosocialna pomoč ženskam, žrtvam nasilja

Langusova 21,

1000 Ljubljana

telefon: 01 251 16 02

e-pošta: @info@drustvo-zenska-svetovalnica.si, zenska@svetovalnica.org

 

Frančiškanski družinski inštitut – Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju

Prešernov trg 4,

1000 Ljubljana

telefon: 01 200 67 60

 

Papilot – Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja – Psihosocialna pomoč žrtvam kaznivih dejanj

telefon: 01 524 12 40

e-pošta: info@papilot.si:

CPŽ LJUBLJANA: 01 524 12 40, Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana

CPŽ KRANJ: 04 202 72 00, Bleiweisova 6, 4000 Kranj

CPŽ JESENICE: 04 583 60 40, Železarska cesta 8, 4270 Jesenice

CPŽ VELENJE: 03 586 33 30, Efenkova 61, 3320 Velenje

CPŽ MURSKA SOBOTA: 02 527 19 00, Plese 9, 9000 Murska Sobota

CPŽ PTUJ: 02 771 10 17, Obrtniška 11, 2250 Ptuj

CPŽ KOPER: 05 625 01 34, Vanganelska 18, 6000 Koper

 

Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja

p. p. 211, 1001 Ljubljana

telefon: 01 425 47 32, 080 21 33

e-pošta: info@zavod-emma.si

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije – TOM telefon

Miklošičeva 16,

1000 Ljubljana

tel: 01 239 67 20, 080 12 34

e-pošta: zpm.slovenije@zveza-pms.si