Revija MAMA

LAŠKO

JVVZ Vrtec Laško

telefon: 03 734 30 10

e naslov: vrtec.lasko@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-lasko.si

 

LENART

OŠ Voličina – enota vrtec Selce

telefon: 02 720 81 92

e naslov: vvz.selce@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-volicina.si

 

OŠ Voličina – enota vrtec Voličina

telefon: 02 729 57 58

e naslov: vvz.volicina@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-volicina.si

 

 Vrtec pri osnovni šoli Lenart

telefon: 02 720 04 40

e naslov: kristina.vrtec@siol.net

spletna stran: http://www.vrteclenart.si

 

LENDAVA

Vrtec Lendava Lendvai Ovoda

telefon: 02 578 86 70

e naslov: vrtec.lendava@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-lendava.si

 

LITIJA

Osnovna šola Litija, Enota Vrtec Polhek Polšnik

telefon: 01 898 31 47

e naslov: os-litija@siol.net

spletna stran: http://www.o-litija.lj.edus.si/

 

Vrtec Litija

telefon: 01 896 25 30

e naslov: vrteclitija@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-litija.si

 

VVE pri OŠ Gabrovka

telefon: 01 897 15 55

e naslov: o-gabrovka.lj@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-gabrovka-dole.si/

 

LJUBLJANA

Akademija montessori – Hiša otrok ABC

e naslov: info@montessori.si

spletna stran: www.montessori.si

 

G-Rega, zavod za rekreacijo, šport in prosti čas

telefon: 041 750 353 / 041 676 097

e naslov: info@g-rega.si

spletna stran: http://www.g-rega.si/

 

Mamin vrtec 1 Pibernik @ Co., zasebno varstvo in vzgoja, d.n.o.

telefon: 040 167 740

e naslov: maminvrtec@gmail.com

spletna stran: http://www.mamin-vrtec.si/index.htm

 

MOJ MOJ, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.

telefon: 040 241 899

e naslov: info@mojmojvrtec.si

spletna stran: http://mojmojvrtec.si/

 

Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok

telefon: 05 901 48 00

e naslov: info@montessori-institut.si

spletna stran: www.montessori-institut.si

 

Osnovna šola Danile Kumar, International Kindergarten

telefon: 01 563 68 34

spletna stran: http://en.os-danilekumar.si/our-programmes/international-kindergarten/

 

Pingvin – Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo

telefon: 01 566 12 20

e naslov: pingvin1@siol.net, vrtec.pingvin@gmail.com

spletna stran: http://www.pingvin.si

 

Ples plus d.o.o., PE Zasebni vrtec Zvezdica

telefon: 01 427 39 42

e naslov: info@vrtec.si

spletna stran: www.vrtec.si

 

SONCE, Zasebni zavod za vzgojo in izobraževanje

telefon: 0590 647 96 ali 040 692 202

e naslov: info@hisica-sonca.si

spletna stran: www.hisica-sonce.si

 

Svetovalna Ustvarjalnica SU, PE Zasebni vrtec Volkec

telefon: 040 474 497

e naslov: volkec2011@gmail.com

spletna stran: http://www.volkec.si/#!

 

Zasebni vrtec Mali medvedki

telefon: 070 386 491

e naslov: vrtec.malimedvedki@gmail.com

spletna stran: http://vrtec-medvedki.si/

 

Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, Angelin vrtec

telefon: 05 909 00 64

e naslov: angelin.vrtec@guest.arnes.si

spletna stran: http://ursulinski-zavod.rkc.si

 

Viški vrtci

telefon: 01 244 51 50

e naslov: info@viskivrtci.si

spletna stran: http://www.viskivrtci.si

 

VIZ Vrtec Mladi rod Ljubljana

telefon: 01 437 51 81

e naslov: vrtec.mladi-rod@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-mladirod.si/

 

Vrtec Ciciban

telefon: 01 563 63 40

e naslov: vrtec.ciciban@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-ciciban.si

 

 Vrtec Črnuče

telefon: 01 589 74 10

e naslov: vrtec-crnuce@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-crnuce.si

 

Vrtec Dr. France Prešeren

telefon: 01 241 26 60

e naslov: vrtec.preseren@siol.net

spletna stran: http://www.vrtec-francepreseren.com/

 

Vrtec Galjevica

telefon: 01 420 47 09

e naslov: tajnistvo@vrtec-galjevica.si

spletna stran: www.vrtec-galjevica.si

 

Vrtec Hansa Christiana Andersena

telefon: 01 583 82 11

e naslov: vrtec.andersen@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtecandersen.si

 

Vrtec Jarše

telefon: 01 586 21 40

e naslov: vrtec.jarse@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-jarse.si

 

Vrtec Jelka

telefon: 01 580 91 80

e naslov: vrtec.jelka@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-jelka.si

 

Vrtec Kolezija

telefon: 01 420 46 30

e naslov: info@vrteckolezija.si

spletna stran: www.vrteckolezija.si

 

Vrtec Ledina

telefon: 01 230 82 40

e naslov: Tajnistvo@vrtec-ledina.si

spletna stran: http://www.vrtec-ledina.org/

 

Vrtec Miškolin

telefon: 01 528 51 31

e naslov: vrtec.miskolin@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-miskolin.si

 

Vrtec Mojca Ljubljana

telefon: 01 513 34 23, 01 513 34 10

e naslov: vrtec.mojca@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-mojca.com

 

Vrtec Najdihojca

telefon: 01 515 59 20

e naslov: vrtec.najdihojca-lj@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.najdihojca.si/

 

Vrtec Nazaret

telefon: 01 586 39 50

e naslov: vrtec.nazaret@rkc.si

spletna stran: http://nadskofija-ljubljana.si/vzgoja-in-izobrazevanje/katoliski-vrtci/vrtec-nazaret/

 

Vrtec Otona Župančiča Ljubljana

telefon: 01 520 97 56

e naslov: zivzav.vvzljoz@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtecoz-lj.si

 

Vrtec Pedenjped Ljubljana

telefon: 01 549 26 14

e naslov: tajnistvo@vrtec-pedenjped.si

spletna stran: http://www.vrtec-pedenjped.si/

 

Vrtec Pod Gradom

telefon: 01 241 26 00

e naslov: vrtec-pod-gradom@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-podgradom.org

 

Vrtec Šentvid

telefon: 01 513 03 50

e naslov: vrtec.sentvid@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtecsentvid.si/

 

Vrtec Trnovo

telefon: 01 420 46 56

e naslov: vrtec.trnovo@siol.net

spletna stran: www.vrtectrnovo.si

 

Vrtec Viški Gaj

telefon: 01 244 52 12

e naslov: vrtec.viski-gaj@guest.arnes.si

spletna stran: www.viskigaj.si

 

Vrtec Vodmat

telefon: 01 520 71 00

e naslov: tajnistvo-vvzljvod@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtecvodmat.si/

 

Vrtec Vrhovci

telefon: 01 244 52 52

e naslov: vrtec.vrhovci@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-vrhovci.si

 

Vrtec Zelena jama

telefon: 01 520 67 10

e naslov: vrtec@zelenajama.si

spletna stran: www.zelenajama.si

 

 Waldorfska šola Ljubljana, enota Vrtec

telefon: 01 434 55 70

e naslov: info@waldorf.si

spletna stran: http://www.waldorf.si/

 

Waldorfski vrtec Mavrica

telefon: 512 28 40

e naslov: waldorfski.vrtec@volja.net

spletna stran: www.waldorfski-vrtec.si

 

Zakladnica Montessori

telefon: 07 071 65 36

e naslov: info@zakladnica-montessori.si

 

Zavod MALI SVET Ljubljana

telefon: 04 160 22 31

e naslov: info@malisvet.com

spletna stran: www.malisvet.com

 

Zavod zasebni vrtec Bosopet

telefon: 040 884 493

e naslov: info@vrtec-bosopet.si

spletna stran: http://www.vrtec-bosopet.si/

 

LJUBNO

VVE pri OŠ Ljubno ob Savinji

telefon: 03 839 15 70

e naslov: rajko.pintar@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.osljubno.si

 

LJUTOMER

Vrtec Ljutomer

telefon: 02 585 15 50

e naslov: vrtec.ljutomer@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-ljutomer.si/

 

VVE pri OŠ Ivana Cankarja

telefon: 02 58 49 600

spletna stran: http://www.osicljutomer.si/

 

VVE pri OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

telefon: 02 580 11 15

e naslov: o-jrcezanj.ms@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.o-cezanjevci.si/

 

VVE pri OŠ Mala Nedelja

telefon: 02 585 81 85

e naslov: vrtec-mala.nedelja@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-malanedelja.si/

 

VVE pri OŠ Stročja vas

telefon: 02 582 13 54

e naslov: vrtec.strocjavas@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-strocjavas.si/

 

LOGATEC

Miklavžev vrtec – župnijski vrtec

telefon: 01 750 94 40

e naslov: miklavzev.vrtec@guest.arnes.si

spletna stran: www.miklavzev-vrtec.si

 

Vrtec kurirček Logatec

telefon: 01 759 04 00

e naslov: vrtec.kurircek@vrtec-logatec.si

spletna stran: http://www.vrtec-logatec.si

 

LOG-DRAGOMER

OŠ Log – Dragomer, Enota vrtec Log – Dragomer, Enota Log

telefon: 01 757 13 54

spletna stran: http://www.osld.si/vrtec/

 

Zavod za predšolsko vzgojo ZVEZDICA, Dragomer

telefon: 070 842 034

e naslov: janja.217@gmail.com

 

LOŠKA DOLINA

Vrtec Polhek pri OŠ heroja Janeza Hribarja

telefon: 01 707 12 66

e naslov: tatjana.leskovec@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.oshjh-staritrg.si/vrtec

 

LOŠKI POTOK

VVE pri OŠ dr.Antona Debeljaka Loški potok

telefon: 01 837-21-92

e naslov: os-loskipotok@guest.arnes.si

spletna stran: http://vrtec.os-loskipotok.si/

 

LOVRENC NA POHORJU

VVE pri OŠ Lovrenc na Pohorju

telefon: 02 630 00 26

e naslov: natasa.poropat@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec.oslovrenc.si/

 

LUČE

VVE pri OŠ Blaža Arniča Luče

telefon: 03 584 40 01

e naslov: os-luce@guest.arnes.si

 

LUKOVICA

VRTEC MEDO pri OŠ Janka Kersnika Brdo

telefon: 01 723 68 70

e naslov: vrtec.medo@siol.net

spletna stran: http://www.vrtec-medo.si/


Tag-i