Revija MAMA

MAJŠPERK

VVE pri OŠ Majšperk

telefon: 02 794 51 81

e naslov: vvz.majsperk@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-majsperk.si/

 

MARIBOR

Inštitut Sofijin izvir Maribor, Zasebni Waldorfski vrtec Studenček

telefon: 02 620 06 08

e naslov: sofijin.izvir@wrtec-studencek.si

spletna stran: http://www.waldorfska-pedagogika.si/

 

JVIZ Vrtec Ivana Glinška Maribor

telefon: 02 234 74 37

e naslov: tajnistvo.vig@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-ivanaglinska.si/

 

JVIZ Vrtec Otona Župančiča

telefon: 02 330 24 40

e naslov: slavica1.lesnik@email.si

spletna stran: http://www2.arnes.si/~vvzmboz2/

 

JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor

telefon: 02 330 48 53

e naslov: vrtec.pobrezje@siol.neT

 

OŠ Gustava Šiliha Maribor, enota Lenka

telefon: 041 595 356

spletna stran: http://668.gvs.arnes.si/

 

OŠ Gustava Šiliha Maribor, enota vrtca Mehurčki

telefon: 02 461 14 70 / 041 309 083

spletna stran: http://668.gvs.arnes.si/

 

OŠ Gustava Šiliha Maribor, enota vrtca Veveriček

telefon: 02 330 34 13 / 041 703 563

spletna stran: http://668.gvs.arnes.si/

 

 Vrtec Borisa Pečeta

telefon: 02 234 32 60

e naslov: saska.hobacher@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-borisapeceta.si/

 

Vrtec Jadvige Golež

telefon: 02 330 23 50

e naslov: vrtec@vjg.si

spletna stran: www.vjg.si

 

Vrtec Jožice Flander

telefon: 02 330 34 00

e naslov: vrtec-jozice-flander.mb@guest.arnes.si

spletna stran: www.v-jflander.mb.edus.si

 

 Vrtec Studenci Maribor

telefon: 02 480 36 00

e naslov: marjanca.karba@vrtec-studenci.si

spletna stran: http://www.vrtec-studenci.si

 

Vrtec Tezno- uprava

telefon: 02 460 02 10

e naslov: vrtec.tezno@guest.arnes.si

spletna stran: www.v-tezno.mb.edus.si

 

Waldorfska šola Ljubljana, OE Wald. šola Maribor, Enota vrtec

telefon: 02 620 06 08

 

Zavod Antona Martina Slomška, Hiša otrok – vrtec Montessori

telefon: 05 909 23 01

e naslov: vrtec@slomskov-zavod.si

spletna stran: http://www.slomskov-zavod.si/index.php/domov-vrtec

 

Zavod za razvoj waldorfske pedagogike Maribor

telefon: 02 251 63 34

e naslov: waldorf.vrtec@amis.net

spletna stran: www.waldorf-maribor.si

 

MARKOVCI

VVE pri osnovni šoli Markovci

telefon: 02 766 00 41

e naslov: vrtec@os-markovci.net/

spletna stran: http://vrtec.os-markovci.net/

 

MEDVODE

Vrtec Medvode

telefon: 01 361 90 90

e naslov: vrtec.medvode@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-medvode.si/

 

Župnijski zavod Sv. Janeza Krstnika, OE Rahelin vrtec – hiša otrok Montessori

telefon: 031 276 110

 

MENGEŠ

Vrtec Mengeš

telefon: 01 723 02 20

e naslov: info@vrtec-menges.com

spletna stran: http://www.vrtec-menges.com

 

METLIKA

Otroški vrtec Metlika

telefon: 07 369 12 80

e naslov: vrtec.metlika@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-metlika.si/

 

MEŽICA

VVE pri OŠ Mežica

telefon: 02 823 51 31

e naslov: vrtec.mezica@siol.net

spletna stran: os-mezica.mojasola.si

 

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

VVE Vrtiljak pri osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju

telefon: 02 629 02 55

e naslov: info@vrtec-miklavz.com

spletna stran: http://www.sola-miklavz.si/

 

MIREN-KOSTANJEVICA

OŠ Miren – vrtec Miren

telefon: 05 330 24 72

e naslov: vrtec@os-miren.si

spletna stran: http://www.os-miren.si/vrtec

 

MIRNA

VVE pri OŠ Mirna

telefon: 07 34 35 164 / 07 34 35 177

spletna stran: http://www.os-mirna.si/

 

MIRNA PEČ

VVE Cepetavček pri OŠ Toneta Pavčka

telefon: 07 307 80 67

e naslov: cepetavcek@volja.net

spletna stran: http://www.ostpavcka.si/joomla_vrtec/

 

MOKRONOG-TREBELNO

OŠ Mokronog, Vrtec Mokronožci

telefon: 07 349 82 40

e naslov: os.mokromog@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.osmokronog.si/

 

MORAVČE

Vrtec Vojke Napokoj pri OŠ Jurija Vege Moravče

telefon: 01 723 29 00, 01 723 12 27

e naslov: o-jvmoravce.lj@guest.arnes.si

spletna stran: www.osmoravce.si/index.php/vrtec

 

MORAVSKE TOPLICE

Vrtci Občine Moravske Toplice

telefon: 02 538 14 70

e naslov: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

 

MOZIRJE

JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje

telefon: 03 837 03 56

e naslov: info@vrtec-mozirje.si

spletna stran: www.vrtec-mozirje.si

 

MURSKA SOBOTA

Miklavžev zavod Murska Sobota – Vrtec Lavra

telefon: 02 534 12 90

e naslov: vrtec.lavra-ms@guest.arnes.si

 

Vrtec Murska Sobota

telefon: 02 530 12 34

e naslov: vrtec.msobota@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-ms.si

 

Waldorfska šola Ljubljana, OE Waldorfski vrtec in šola Pomurje

Tomšičeva ulica 15

9000 Murska Sobota

 

MUTA

VVE pri OŠ Muta

telefon: 02 887 95 40

spletna stran: http://www.osmuta.si/vrtec/

 

NAKLO

OŠ Naklo, organizacijska enota vrtec Naklo

telefon: 04 277 01 00

e naslov: vrtec.rozle@os-naklo.si

spletna stran: http://www.os-naklo.si

 

NAZARJE

VVE pri OŠ Nazarje

telefon: 03 839 13 61

e naslov: os.nazarje@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-nazarje.si

 

NOVA GORICA

Hiša otrok Frančiška Sedeja d.o.o.

telefon: 05 333 30 85

spletna stran: http://www.montessori-ng.si

 

OŠ Čepoven, Vrtec Čepovan

telefon: 05 307 29 06

e naslov: projekt1.osngcep@guest.arnes.si

spletna stran: http://www2.arnes.si/~osngcep/index/

 

 OŠ Dornberk, enota vrtca Dornberk

telefon: 05 301 91 00

e naslov: os.dornberk@guest.arnes.si

spletna stran: http://vrtec.os-dornberk.si/index.php

 

Vrtec Nova Gorica

telefon: 05 335 89 00

e naslov: vrtec-nova.gorica@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtecng.si

 

Vrtec pri OŠ Solkan, enota Solkan

telefon: 05 330 77 04

e naslov: o-solkan.ng@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.sola-solkan.si

 

VVE pri OŠ Šempas

telefon: 05 307 71 18, 307 71 21

e naslov: vrtec.sempas@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.ossempas.si

 

VVE “Rastja” pri OŠ Branik

telefon: 05 330 20 45

e naslov: vrtec.osbranik@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-branik.si/index.php/vrteeec

 

NOVO MESTO

JANA d.o.o., Zasebni vrtec

telefon: 07 337 03 37

e naslov: vrtec.jana@siol.net

spletna stran: http://www.vrtec-jana.si/

 

Osnovna šola Brusnice, vrtec Brusnice

telefon: 07 308 54 04

spletna stran: http://www.os-brusnice.si/joomla_new/index.php/vrtec-pri-o-brusnice

 

OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče

telefon: 07 308 09 14

e naslov: os.stopice@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.osstopice.si

 

Petrov vrtec Šentpeter

telefon: 07 307 24 27

e naslov: petrov.vrtec.otocec@siol.net

 

Vrtec Ciciban Novo mesto

telefon: 07 371 83 11

e naslov: vrtec-ciciban.nm@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.ciciban-nm.si/

 

Vrtec Pedenjped Novo mesto

telefon: 07 371 82 50

e naslov: info@vrtec-pedenjpednm.si

spletna stran: www.vrtec-pedenjpednm.si

 

Zasebni družinski vrtec Ringa raja

telefon: 07 338 03 55, 041 705 157

e naslov: drustvo.ringa.raja@t-2.net

spletna stran: http://www.vrtecringaraja.si/


Tag-i