Revija MAMA

ODRANCI

OŠ Odranci, Vrtec Odranci

telefon: 02 573 70 15

e naslov: vvzmsod.mavrica@guest.arnes.si

 

ORMOŽ

Osnovna šola Ivanjkovci, vrtec Ivanjkovci

telefon: 02 713 80 46

e naslov: o-ivanjkovci.mb@guest.arnes.si

spletna stran: www.os-ivanjkovci.si

 

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu, enota vrtca Kog

telefon: 02 541 63 50

e naslov: osmbmi1s@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-miklavz.si/

 

Osnovna šola Miklavž pri Ormožu, enota vrtca Miklavž pri Ormožu

telefon: 02 741 63 50

e naslov: osmbmi1s@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-miklavz.si/

 

Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož

telefon: 02 741 14 16

e naslov: vvz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si

spletna stran: www.v-ormoz.mb.edus.si

 

PESNICA

OŠ Jakobski Dol enota vrtec

telefon: 02 729 58 03

e naslov: zdravko.sostaric@guest.arnes.si

spletna stran: http://www2.arnes.si/~ojakobskidolmb

 

VVE pri OŠ Jarenina

telefon: 02 640 74 00

e naslov: tajnistvo@osjarenina.si

spletna stran: http://www.osjarenina.si/vrtec.html

 

VVE pri OŠ Pesnica

telefon: 02 654-42-04

e naslov: info@ospesnica.si

spletna stran: http://www.ospesnica.si/

 

PIRAN

Vrtec La Coccinella Piran

telefon: 05 677 52 16

e naslov: coccinella@siol.net

spletna stran: www.lacoccinella.si

 

Vrtec Morje Lucija

telefon: 05 671 28 30

e naslov: vrtec.morje@siol.net

 

Vrtec Mornarček Piran

telefon: 05 671 01 00

e naslov: vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si

spletna stran: http://sl.vrtecmornarcek.si

 

VVE pri OŠ Sečovlje

telefon: 056721010

e naslov: uprava@os-secovlje.net

 

PIVKA

Vrtec pri OŠ Pivka

telefon: 05 721 24 90

e naslov: vrtec.pivka@siol.net

spletna stran: http://www2.arnes.si/~ospivka

 

VVE pri OŠ Košana

telefon: 05 721 83 90

e naslov: o-kosana.po@guest.arnes.si

spletna stran: www.os-kosana.si

 

PODČETRTEK

OŠ Podčetrtek, Oddelki v Podčetrtku

telefon: 03 818 33 20

e naslov: group1.oscepo@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-podcetrtek.si/

 

OŠ Podčetrtek, Oddelki v Pristavi pri Mestinju

telefon: 03 818 33 20

e naslov: group1.oscepo@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-podcetrtek.si/

 

OŠ Podčetrtek, Vrtec Podčetrtek

telefon: 03 818 33 20

e naslov: group1.oscepo@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-podcetrtek.si/

 

PODLEHNIK

Vrtec pri OŠ Podlehnik

telefon: 02/795 31 00

spletna stran: http://www.sola-podlehnik.si/vrtec/

 

PODVELKA

Osnovna šola Brezno – Podvelka, Oddelek vrtca Brezno

telefon: 02 887 97 08

e naslov: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si

spletna stran: www.os-brezno.si

 

Osnovna šola Brezno – Podvelka, Oddelek vrtca Kapla

telefon: 02 887 97 18

e naslov: os.brezno-podvelka@guest.arnes.si

spletna stran: www.os-brezno.si

POLZELA

VVE pri OŠ Polzela

telefon: 03 572 20 18

spletna stran: http://www.vrtec-polzela.si/

 

POSTOJNA

OŠ Prestranek, Vrtec Prestranek

telefon: 05 754 02 15

e naslov: natasa.nelec-sedej@guest.arnes.si

spletna stran: www.os-prestranek.si

 

Vrtec Postojna

telefon: 05 720 46 50

e naslov: tajnistvo@vrtec-postojna.si

spletna stran: www.vrtec-postojna.si

 

PREBOLD

VVE pri OŠ Prebold

telefon: 03/7036390

e naslov: group1.oscepr@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.prebold.com/sola

 

PREDDVOR

VVE pri OŠ Matija Valjavec Preddvor

telefon: 04 255 10 82

e naslov: vrtec.storzek@gmail.com

spletna stran: http://www.os-preddvor.si/vrtec

 

PREVALJE

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje vrtec Prevalje

telefon: 02 824 00 24

e naslov: vrtec-prevalje@guest.arnes.si

spletna stran: http://os-prevalje.mojasola.si

 

OŠ Franja Goloba Prevalje, Vrtec Leše

telefon: 02 823 16 42

e naslov: vrtec-prevalje@guest.arnes.si

spletna stran: http://os-prevalje.mojasola.si

 

OŠ Franja Goloba Prevalje, Vrtec Pod gonje Prevalje

telefon: 02 823 10 80

spletna stran: http://os-prevalje.mojasola.si

 

OŠ Franja Goloba Prevalje, Vrtec Prevalje – Zgornji kraj

telefon: 02 824 00 24

e naslov: vrtec-prevalje@guest.arnes.si

spletna stran: http://os-prevalje.mojasola.si

 

PTUJ

Vrtec Ptuj

telefon: 02 749 28 00

e naslov: vrtec.ptuj@guest.arnes.si

spletna stran: www.v-ptuj.mb.edus.si

 

Zasebni vrtec Vilinski gaj

telefon: 051 223 069

e naslov: vilinski.gaj@gmail.com

 

PUCONCI

Vrtec pri OŠ Puconci

telefon: 02 545 96 00

e naslov: o-puconci.ms@guest.arnes.si

spletna stran: ospuconci.si

 

RAČE-FRAM

OŠ Rače enota vrtec Rače

telefon: 02 608 09 01

e naslov: vrtec@osrace.si

spletna stran: http://vrtec.osrace.si

 

Vrtec pri OŠ Fram

spletna stran: http://vrtec-fram.si/

 

RADEČE

Vrtec pri OŠ Marjana Nemca Radeče

telefon: 03 568 0122

e naslov: os.radece@guest.arnes.si

 

RADENCI

Vrtec Radenci-Radenski mehurčki

telefon: 02 566 95 70

e naslov: vrtec.radenski-mehurcki@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.v-radenci.ms.edus.si/

 

RADLJE OB DRAVI

VVE pri OŠ Radlje ob Dravi, enota Radlje

telefon: 02 887 9572

e naslov: veronika.gosak-krebs@guest.arnes.si

spletna stran: www.osradlje.si

 

RADOVLJICA

Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

telefon: 04 532 57 20

e naslov: uprava@vrtec-radovljica.si

spletna stran: http://www.vrtec-radovljica.si/

 

RAVNE NA KOROŠKEM

Vrtec Ravne na Koroškem

telefon: 02 821 57 40

e naslov: marija.meh@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-ravne.si

 

RAZKRIŽJE

Vrtec pri Osnovni šoli Razkrižje

telefon: 02 585 86 44

e naslov: os-razkrizje@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.o-razkrizje.ms.edus.si/

 

RENČE-VOGRSKO

Vrtec pri OŠ Renče

telefon: 05 398 58 04

e naslov: oslbbr@os-rence.si

spletna stran: http://www.os-rence.si

 

RIBNICA

Vrtec Ribnica

telefon: 01 620 93 71

e naslov: vrtec@vrtecribnica.si

spletna stran: www.vrtecribnica.si

 

RIBNICA NA POHORJU

VVE pri osnovni šoli Ribnica na Pohorju

telefon: 02 888 03 90

spletna stran: http://www.vrtecribnicanapohorju.si/

 

ROGAŠKA SLATINA

JVIZ Vrtec Rogaška Slatina

telefon: 03 818 57 52

e naslov: vrtec.rogaska-slatina@guest.arnes.si

 

ROGAŠOVCI

OŠ Sveti Jurij Rogašovci, Vrtec Rogašovci

telefon: 02 558 81 55

e naslov: osmssj1s@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.o-rogasovci.ms.edus.si/

 

OŠ Sveti Jurij Rogašovci, VVE pri osnovni šoli Sv. Jurij

telefon: 02 557 10 03

e naslov: osmssj1s@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.o-rogasovci.ms.edus.si/

 

OŠ Sveti Jurij Rogašovci, VVE pri podružnični šoli Pertoča

telefon: 02 557 14 70

e naslov: osmssj1s@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.o-rogasovci.ms.edus.si/

 

ROGATEC

VIZ OŠ Rogatec- enota vrtec

telefon: 03 818 34 72

e naslov: vrtec.rogatec@siol.net

spletna stran: http://www.o-rogatec.ce.edus.si/

 

RUŠE

OŠ Janka Glazerja Ruše – enota Vrtec Ruše

telefon: 02 669 04 80

e naslov: racunovodstvo.osmbjg@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-ruse.si


Tag-i