Revija MAMA

SELNICA OB DRAVI

Osnovna šola Selnica ob Dravi – enota vrtec

telefon: 02 674 08 31

e naslov: os.selnica@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-selnica.mb.edus.si/

 

SEMIČ

Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič, enota vrtec Sonček

telefon: 07 356 54 25

e naslov: vrtec.os-semic@guest.arnes.si

spletna stran: http://www2.arnes.si/~osnmbos1s/

 

SEVNICA

Vrtec Ciciban Sevnica

telefon: 07 816 16 50

e naslov: vrtec.sevnica@siol.net

spletna stran: http://www.v-ciciban.nm.edus.si/

 

Vrtec pri OŠ Krmelj

telefon: 07 818 57 60

e naslov: os.krmelj@guest.arnes.si

spletna stran: http://www2.arnes.si/~oskkkr3s/

 

VVE pri OŠ Blanca

telefon: 07 81 62 830

e naslov: os.blanca@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.osblanca.si/

 

VVE pri OŠ Milana Majcna Šentjanž

telefon: 07 818 40 20

e naslov: os.mm-sentjanz@guest.arnes.si

 

SEŽANA

Vrtec Sežana

telefon: 05 731 02 20

e naslov: vrtec.sezana@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-sezana.si/

 

SLOVENJ GRADEC

VVZ Slovenj Gradec

telefon: 02 884 27 11, 02 884 22 36, 02 884 11 97

e naslov: vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si

spletna stran: www.vrtec-sg.si

 

SLOVENSKA BISTRICA

OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, Vrtec Črešnjevec – Leskovec

telefon: 02 805 51 50

e naslov: o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si

spletna stran: www.cresnjevec.si

 

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

telefon: 02 80 51 420

e naslov: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-slobistrica.com

 

Vrtec pri Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje

telefon: 02 829 58 54

spletna stran: http://www.os-laporje.si/default.aspx

 

Vrtec pri Osnovni šoli Šmartno na Pohorju

telefon: 02 803 32 30

e naslov: project1.osmbsp@guest.arnes.si

spletna stran: www.smartno-poh.si

 

Zavod Sv. Jerneja, Vrtec Blaže in Nežica

telefon: 05 903 89 42

e naslov: slomskov.vrtec@gmail.com

 

SLOVENSKE KONJICE

Vrtec Slovenske Konjice

telefon: 03 757 28 70

e naslov: danijela.suc@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-konjice.si/

 

Zasebni vrtec Mali grof d.o.o.

telefon: 03 5752563

e naslov: info@vrtecmaligrof.si

spletna stran: www.vrtecmaligrof.si

 

SODRAŽICA

VVE pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

telefon: 01 835 05 58

spletna stran: http://www.os-sodrazica.si/Vrtec-dogodki/vrtec.aspx

 

SOLČAVA

VVE Solčava

Solčava 12

3335 Solčava

 

SREDIŠČE OB DRAVI

OŠ Središče ob Dravi, VVE Središče ob Dravi

telefon: 02 741 52 91

e naslov: os.sredisce-ob-dravi@guest.arnes.si

 

STARŠE

OŠ Starše, Vrtec Najdihojca Starše

telefon: 02 686 48 50

e naslov: os-starse@o-starse.mb.edus.si

spletna stran: http://www.o-starse.mb.edus.si

 

OŠ Starše, Vrtec Pikapolonica Marjeta

telefon: 02 686 48 50

e naslov: os-starse@o-starse.mb.edus.si

spletna stran: http://www.o-starse.mb.edus.si/

 

STRAŽA

Vrtec pri OŠ Vavta vas

telefon: 07 308 45 02

e naslov: os.vavta-vas@guest.arnes.si

spletna stran: http://vavta-vas.no-ip.org/os/

 

SVETA ANA

OŠ Sveta Ana – enota vrtec

telefon: 02 729 58 84

e naslov: boris.mlakar@guest.arnes.si

spletna stran: www.sveta-ana.org

 

SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

OŠ in vrtec Sveta Trojica

telefon: 02 729 01 91

e naslov: o-st.mb@guest.arnes.si

spletna stran: www.ostrojica.si

 

SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH

OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, vrtec Sv. Andraž

telefon: 02 729 58 40

 

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

VVE Sonček pri OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

telefon: 02 568 91 30

e naslov: group2.osmsvs@guest.arnes.si

 

SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH

Vrtec pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol

telefon: 02 729 56 70

e naslov: os.jurovskidol@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-jd.si

 

SVETI TOMAŽ

VVE pri OŠ Sveti Tomaž

telefon: 02 713 30 51

e naslov: os.tomaz-ormoz@guest.arnes.si

 

ŠALOVCI

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, Vrtec Domanjševci

telefon: 02 554 10 56

e naslov: group1.osmspro@guest.arnes.si

spletna stran: www.dos-prosenjakovci.si

 

VVE pri OŠ Šalovci

telefon: 02 559 80 19

e naslov: o-salovci.ms@guest.arnes.si

spletna stran: www.o-salovci.si

 

ŠEMPETER-VRTOJBA

VVE pri OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici

telefon: 05 303 13 15

spletna stran: http://www.os-iroba.si/enota-zarek/vrtec

 

ŠENČUR

Osnovna šola Šenčur , Vrtec pri Osnovni šoli Šenčur

telefon: 04 251 92 71

e naslov: vrtec-sencur@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-sencur.si/vrtec/default.aspx

 

ŠENTILJ

VVE pri OŠ Rudolf Maister Šentilj

telefon: 02 650 61 00

e naslov: projekt2.osmbse@guest.arnes.si

spletna stran: http://rudolfmaister.org

 

VVEpri OŠ Sladki vrh

telefon: 02 645 57 74

spletna stran: www.os-sladki-vrh.com

 

ŠENTJERNEJ

Vrtec Čebelica Šentjernej

spletna stran: http://www.vrtec-sentjernej.si/

 

ŠENTJUR

Vrtec Šentjur

telefon: 03 746 21 60

e naslov: vrtec.sentjur@guest.arnes.si

spletna stran: www.v-sentjur.ce.edus.si

 

ŠENTRUPERT

VVE pri OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert

telefon: 07 343 47 91

e naslov: elizabeta.koracin@guest.arnes.si

spletna stran: http://www2.arnes.si/~osnmpl1s/

 

ŠKOCJAN

Vrtec pri OŠ Frana Metelka Škocjan

telefon: 07 384 66 00

e naslov: group1.osnmsk@guest.arnes.si

spletna stran: www2.arnes.si/~osnmsk1s

 

ŠKOFJA LOKA

Vrtec Škofja Loka

telefon: 04 512 24 65

e naslov: vrtec.s-loka@guest.arnes.si

spletna stran: http://vrtec.skofjaloka.si

 

Zasebni vrtec Tinka Binka d.o.o.

telefon: 030 631 871

e naslov: varstvo.tinkabinka@gmail.com

 

Župnijski zavod Sv. Jurija Stara Loka, Vrtec Sončni žarek

telefon: 04 512 60 00

e naslov: vrtec.soncnizarek@siol.net

spletna stran: www.soncnizarek.si

 

ŠKOFLJICA

Smrkolin d.o.o.

telefon: 01 366 37 11

e naslov: vrtec@smrkolin.si

spletna stran: http://www.smrkolin.si/

 

Vrtec Škofljica

telefon: 059 252 011

e naslov: vrtec.skofljica@guest.arnes.si

spletna stran: http://vrtec-skofljica-lavrica.si/

 

ŠMARJE PRI JELŠAH

JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

telefon: 03 817 15 80

e naslov: marta.drofenik@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.vrtec-smarje.si/sl/enote

 

ŠMARJEŠKE TOPLICE

VVE Sonček pri OŠ Šmarjeta

telefon: 07 384 41 94

e naslov: vrtec.soncek-st@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-smarjeta.si

 

ŠMARTNO OB PAKI

Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki, enota vrtec Sonček pri OŠ

telefon: 03 896 53 00

spletna stran: http://www.ossmartno.si

 

Zasebni vrtec Bambi d.o.o.

telefon: 070 395300

e naslov: info@vrtecbambi.si

 

ŠMARTNO PRI LITIJI

Osnovna šola Šmartno, enota vrtca Ciciban

telefon: 01 890 01 60

e naslov: os.smartnovrtec@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-smartnolitija.si

 

ŠOŠTANJ

VVZ Vrtec Šoštanj

telefon: 03 8986 732

e naslov: V-sostanj.ravnateljica@guest.arnes.si

 

ŠTORE

VVE “Lipa” pri OŠ Štore

telefon: 03 5771 000

e naslov: os.store@siol.net

spletna stran: http://www2.arnes.si/~oscesto1s/


Tag-i