Revija MAMA

ucenje stevilkŠtevilke so sestavni del otrokovega sveta že veliko prej, preden razume, da se z njimi tudi računa. Posluša vas, ko jih uporabljate v vsakodnevnem govoru, čeprav na začetku še ne ve, da imajo števila svoj vrstni red in da štirje koščki čokolade pomenijo točno določeno količino njegove najljubše poslastice.

Z razvojem govora se razvija tudi otrokovo razumevanje sistema številk in računanja. Ko je star pet let, pa je že sposoben s pomočjo prstkov sešteti najbolj preprosta števila.

Števila kot besede

Otrok bo najprej oponašal zvok besed, ki predstavljajo števila, vendar ne bo razumel njihovega pomena. Kot papiga ponavlja »dva«, »pet«, a ne ve, kaj je sploh povedal. Ko reče »dva«, lahko misli na vse, kar je več kot »ena«.

Kako mu lahko pomagamo?

•Natančno uporabljajte števila v govoru. Recite raje dva ali tri, namesto »par«, »nekaj« in podobno.

•Med vsakodnevnimi opravili ne uporabljajte v govoru le števil, ampak tudi poimenujte predmete. Med kuhanjem lahko rečete »tri žličke moke«, med kopanjem omenite štiri igračke …

•Pomen številk mu poskusite razložiti na vsakdanjih predmetih: »Oblečeno imaš eno majičko, ene hlačke, dve nogavički …« Tudi deli telesa so izvrsten pripomoček za prvo učenje številk – dve ušesi, en nosek, deset prstkov …

•Otroku berite pravljice, ki vsebujejo številke, na primer Trije prašički, Sneguljčica in sedem palčkov, Volk in sedem kozličkov. Primerne so tudi različne pesmice – odštevanke.

•Ko berete ostale knjige in listate slikanice, štejte predmete na slikah.

Ponavljanje

Ko otrok začne izgovarjati številke, kmalu začne naglas šteti. To je pomembna prelomnica, ki kaže, da so ga številke začele zanimati in da se je pripravljen o njih naučiti še več, čeprav še nekaj časa ne bo znal pravilno šteti.

Okoli tretjega leta bo verjetno navdušen nad številkami.

Kako mu lahko pomagamo?

•Skupaj z otrokom štejte, kadar je le mogoče – ko sestavljate kocke, režete kruh, pospravljate posodo …

•Skupaj štejta do tri. Ne pojdite dlje od tri – že to je za malčka dovolj zapleteno. Tudi če mu ne uspe prešteti do tri, ga pohvalite za trud, ko mu uspe priti do tri, pa pokažite svoje navdušenje.

•Pozorno opazujte otroka in – šele ko boste opazili, da je pripravljen –, nadaljujte s štiri, pet …

Vrstni red

Prišel bo trenutek, ko bo otrok v svoji glavici povezal številko in količino. Razumel bo, da si številke sledijo v določenem vrstnem redu. Ker dobri stari pregovor »vaja dela mojstra« drži kot pribit, bo ob zadostnem ponavljanju skozi igro kmalu znal brez napake prešteti do pet. Od pet do deset pa bodo številke na začetku še pomešane med sabo.

Kako mu lahko pomagamo?

•Prstki so že od rojstva otrokova priljubljena igračka, zato to navdušenje izkoristite tudi, ko je star tri ali štiri leta. Pokažite mu, kako si lahko s prstki pomaga šteti.

Prvi in zadnji

Na naslednji stopnji razvoja malček začenja razumeti, da s številkami označujemo tudi vrstni red. Pojem »prvega« bo dojel dokaj hitro, prav tako tudi »drugi« in »zadnji«. Ostali vrstilni števniki pa so malce težji za razumevanje, zato se jih bo naučil počasneje kot glavne števnike.

Kako mu lahko pomagamo?

•Ko se otroci igrajo, hodijo v vrsti, ko gledate parkirane avtomobile in še v mnogih podobnih situacijah lahko poveste: »Petra je prva v vrsti, Jure je drugi.« – »Rdeči avto je zadnji, beli avto pa prvi.«

•Ko otrokom ponudite hrano in pijačo, poudarite: »Tanja bo dobila prvi piškot, Nežka pa drugega. Najprej boste dobili piškote, potem pa sok.«

•Naglas pojasnjujte vrstni red opravil, ko na primer kuhate kosilo.

Več in manj

Več in manj, večji in manjši, težji in lažji … Te besede z nasprotnimi pomeni so osnove matematike. Prva in najpomembnejša primerjava, ki jo mora malček razumeti, je več-manj. Ta odnos bo moral dobro razumeti, preden bo začel seštevati.

Kako mu lahko pomagamo?

•Najprej otroku pomagajte prepoznati skupine z istimi števili. Naredite dve skupini kock, v vsaki naj bodo po tri. Vprašajte malčka, ali je v obeh kupčkih enako število kock, če je potrebno, mu jih pomagajte prešteti. Ko se bo to naučil, naj poskuša primerjati kupčke z različnim številom kock.

•Otrok naj sam iz kock naredi dva kupčka, pri čemer naj jih bo v enem več, v drugem pa manj.

•Opozarjajte ga na primere iz vsakdanjega življenja. Recimo, da imate v eni škatli šest jajc, v drugi pa tri. Malček naj pove, v kateri škatli jih je več.

Enako

V četrtem letu starosti se otroku razkriva vse več abstraktnih pojmov, kot sta že prej omenjena več in manj. Razumevati začne tudi »enako«. To je pomemben korak k naslednji stopnji – računanju. Malček mora razumeti, da ista številka vedno pomeni isto količino.

Če ne veste, ali otrok to že razume, lahko preverite s preprostim poskusom. Zložite osem kock v vrsto in otrok naj jih prešteje. Potem jih vrnite v škatlo in ga vprašajte, ali je zdaj kock več. Če otrok pravilno odgovori, je zelo verjetno dojel, da se število predmetov ne spreminja, ne glede na to, kam jih postavimo.

Kako mu lahko pomagamo?

•Naj zloži bonbone iz vrečke, potem pa vrne nazaj. Pojasnite mu, da se njihovo število ne spreminja.

•Pokažite mu, da je šest krožnikov na mizi enako kot šest krožnikov v kuhinjski omarici.

Prepoznavanje in pisanje številk

Ko otrok dokončno razume, da je število predmetov enako, ne glede na to, ali so veliki ali majhni, zloženi ali razmetani, je pripravljen začeti s preprostimi matematičnimi operacijami – seštevanjem in odštevanjem.

Za začetek pozabite na pisanje, ker se tega še ni naučil, pomaga naj si s prstki, potem pa z računalom s kroglicami.

Prvi računi, na primer 1 + 1= 2, ga bodo zabavali, saj bo odkril povsem nov svet.

Potem lahko postopno preidete na pisanje številk. Najprej jih mora otrok prepoznati, ko so napisane, nato pa naj jih začne pisati.

Kako mu lahko pomagamo?

•Malčku kažite, kje vse so napisane številke – na straneh v knjigi, na koledarju, na uri, na registrskih tablicah avtomobilov …

•Po hiši razmestite slikice in plakate s številkami.


Tag-i