shutterstock_46603495Oče ima pravnomočni sklep višjega sodišča, da dobi otroka en dan v tednu in ob sobotah. Preživnino plačuje redno vsak mesec. Otroka ima rad. Mati se sklepa ne drži in mu otroka ne izroči.

Kam se lahko obrne oče, da se začne upoštevati sklep? Mu lahko pomaga kakšna organizacija? Lahko zahteva brezplačno pravno pomoč? Kaj bi se zgodilo, da vzame otroka in ga ne vrne materi?

Očka

Predlagam, da se poskušate pogovoriti z otrokovo materjo, da vam ga izroči, in ji tudi predstavite, kaj jo čaka, če se sodne odločbe o stikih z otrokom ne bo držala. Če to ne bo pomagalo, vam ne preostane drugega, kot da vložite predlog za izvršbo, za sestavo katerega pooblastite odvetnika. Če nimate dovolj sredstev za vložitev predloga, se lahko obrnete na pisarno brezplačne pravne pomoči, ki je na vsakem okrožnem sodišču, in tam zaprosite za brezplačno pravno pomoč.

Izvršba o varstvu in vzgoji ter stikih se lahko opravi z izrekanjem denarnih kazni proti osebi, na katero se nanaša sklep o izvršbi, ali z odvzemom otroka in izročitvijo osebi.

Pomembno je, da lahko sodišče po uradni dolžnosti samo izbere najprimernejše sredstvo z upoštevanjem konkretnih okoliščin. Sodišče ni vezano na izvršilno sredstvo, ki ga predlagate v predlogu za izvršbo. Na podlagi sklepa sodišča bo izvršitelj tisti, ki bo ponavadi v spremstvu predstavnika centra za socialno delo izvršil predlagano izvršbo in vam izročil otroka. Vendar pa morate vedeti, da izvršitelj ne izvrši sklepa sodišča v tistih primerih, ko se otrok stikom s posameznim staršem upira.

Nikakor ne vzemite otroka materi na silo, saj bo nato imela z izvršbo možnost pridobiti ga nazaj, in to brez posebnih težav, saj ji je bil dodeljen v varstvo in nego.

Odgovarja: mag. Mirjam Pinter Kavran, univ. dipl. pravnica