OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ali ima oče, ki ima deljeno skrbništvo (enkrat tedensko), otrok pa živi pri mami, tudi pravico do očetovskega dopusta do otrokovega tretjega leta?

Bina

 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) v 24. členu določa, da oče nima pravice do očetovskega dopusta, če: mati rodi mrtvega otroka, mu je odvzeta roditeljska pravica oziroma so prepovedani stiki z otrokom skladno s posebnim zakonom, otrok živi pri materi ali pri drugi osebi ter oče ne varuje in ne neguje otroka.

Če iz sodne odločbe izhaja, da oba starša negujeta in varujeta otroka in otrok živi pri materi (oba pogoja morata biti namreč izpolnjena kumulativno), ima po mojem mnenju tudi oče pravico do očetovskega dopusta. To mora izrecno izhajati iz izreka sodne odločbe. Če pa to iz odločbe ne izhaja in je otrok dodeljen v varstvo in nego samo materi, oče do očetovskega dopusta ni upravičen.

Odgovarja: mag. Mirijam Pinter Kavran, univ. dipl. pravnica