celiceprof. dr. Marjan Pajntar, dr. med., višji svetnik, Ginekološka klinika Ljubljana

 Hipnozo so v zahodni Evropi pričeli uporabljati v porodništvu po začetku tega stoletja. V začetku v glavnem za zmanjševanje porodnih bolečin.

Kako hipnoza vpliva na človeka?

 V hipnozi kaže človek fizično in duševno sprostitev, globjo, kot jo lahko doseže v budnem stanju; poveča se zmožnost koncentracije; doseže se zmožnost spremenjenega zaznavanja (percepcije); poveča ali zmanjša se možnost spominjanja; pridobi se zmožnost kontroliranja normalno nekontroliranih fizioloških funkcij kot so krvni pritisk, krvni pretok, bitje srca; pridobi se toleranca za logične nesmisle. Hipnoza je v rokah izkušenega hipnotizerja varna in se je do neke stopnje lahko nauči večina nosečnic.

 Na kaj vpliva hipnoza?

 Hipnoza vpliva na možgansko skorjo in centre pod možgansko skorjo tako, da zamenja običajna sporočila o bolečini s tem, da zapira bolečinska vrata s sporočili o miru in dobrem počutju. Odzivi avtonomnega živčevja se zmanjšajo, proizvaja se več hormona, ki zmanjšujejo zaznavanje bolečine. S hipnozo se lahko doseže globoka sprostitev in zmanjšanje odzivov na stres, spremenijo se zaznave o krčenju maternice, od bolečih v prijetna dogajanja.

 Pozitivni učinki hipnoze med porodom

 Narejeno je bilo že več študij, ki so pokazale, da sta pri porodnicah, ki so bile pripravljane na porod v hipnozi, prva in druga porodna doba občutno krajši, da so porodnice v drugi porodni dobi, to je v dobi porajanja, veliko bolj zbrane, ter da je potreba po kemičnih sredstvih za lajšanje bolečin med porodom veliko manjša. Ob uporabi hipnoze je veliko več porodov spontanih, manjkrat je potrebno narediti vakuumsko ekstrakcijo ali carski rez, otrokovo stanje ob porodu je boljše. Ženske imajo po takih porodih bojše izkušnje in poporodne depresije ter poporodne psihoze so redkejše.

Hipnoza je prav gotovo zamudna metoda, vendar je veliko bolj uspešna kot katerakoli druga znana metoda za sprostitev (relaksacijo). Od poroda v hipnozi ima korist tudi otrok, saj je porod krajši in je manj možnosti, da utrpi med porodom pomanjkanje kisika, pri manjši uporabi kemičnih sredstev za lajšanje bolečin pa je tudi manjša možnost, da bi ta sredstva depresivno vplivala nanj.

 Hipnoza v nosečnosti

 Nosečnice so velikokrat čustveno nestabilne. Že zaradi vsakdanjih problemov, ki jih ne rešujejo uspešno, še bolj pa zadi upravičenih ali neupravičenih skrbi v službi in doma, zaradi strahu pred porodom, strahu zaradi prihajajočega otroka, ki si ga mogoče ne želi, živi nosečnica v stanju napetosti, ki jo vodi do preutrujenosti, anksioznosti, depresije in še večjega strahu. Pri takih težavah lahko hipnoza doprinese s svojo veliko zmožnostjo, da se nosečnica telesno in duševno sprosti, k nosečničnem dobrem počutju.

S hipnozo se da vplivati tudi na zmanjšanje slabosti v nosečnosti in na zmanjšanje prekomernega bruhanja. Po mnenju strokovnjakov se da tako prekomerno bruhanje ozdraviti v 80 odstotkih s hipnozo, včasih že v eni seansi.

 Kako poteka hipnoza nosečnice?

 Pri vsaki uporabi hipnoze sta pomembni dve stvari. Prvo, da se nosečnica vpelje v hipnozo, da sorazmerno hitro in globoko doživi hipnotičen trans in drugo, da se v hipnotičnem stanju sprošča, sugerira in zdravi.

 V kolikor izrazi nosečnica željo za hipnozo, se v nosečnosti v svetu običajno uporabi 4 do 6 polurnih seans, ki jih, če je le mogoče, izvaja medicinsko izobražen hipnoterapist. Glede na potrebe nosečnice, se po vzpostavitve hipnoze uči nosečnico telesnega, organskega in duševnega sproščanja, sugerira se ji potek nosečnosti in poroda brez velikih komplikacij in bolečin, hrabri se jo in se ji sugerira dobro počutje. Nosečnico se na njeno željo uči tudi tehnike avto-hipnoze med porodom, tehnik sproščanja med porodom v avto-hipnozi in kako si sugerira ter kaj počne, da si med porodom zmanjšuje bolečine.

Eden od možnih načinov hitrejšega poglabljanja hipnotičnega stanja, hitrejše in boljše sprostitve, učenja avto-hipnoze je tudi ta, da se nosečnici posnamejo hipnotične sugestije na magnetofonskem traku. Nosečnica lahko potem večkrat sama vadi hipnozo in različne sprostitve v hipnozi. V kolikor se spremenijo razmere, se taki nosečnici posname nov trak z novimi ustreznejšimi sugestijam.