zdravilaasist. Lev Bregant, dr. med.,spec. pediater, Ginekološka klinika Ljubljana

Uradna in tradicionalna medicina se brezpogojno strinjata, da je materino mleko najprimernejša hrana za novorojenčke.

Preko mleka pa se na otroka žal prenašajo tudi materine nalezljive bolezni in zdravila, ki jih mogoče jemlje.

Uživanje alkohola

 Alkohol prosto prehaja v materino mleko, njegova koncentracija je enaka koncentraciji v materini krvi. Znaki opitosti so pri dojenčku enaki znakom, ki jih vidimo pri opitih odraslih pivcih: globok spanec s smrčanjem, odklanjanje dojenja, izguba stika z okolico, potenje in hiter ter slab pulz. Našteti so znaki enkratnega močnega opoja. Kadar dojenček redno pije mleko z večjo vsebnostjo alkohola, lahko pričakujemo, da bo zaostajal v rasti in v psihičnem razvoju.

 Kajenje

 Kajenje je bilo že leta 1937 spoznano za škodljivo navado doječih mater. Pripisujejo mu nemir in nespečnost dojenčkov, bruhanje, drisko in hitro bitje srca, kadar mati pokadi več kot 20 cigaret dnevno. Novorojenčki kadilk so tudi lažji in manjši od vrstnikov tistih mater, ki v nosečnosti niso kadile. Nikotin se v mleku koncentrira, njegova vsebnost je sorazmerna številu pokajenih cigaret.

 Mamila

 Če pri kajenju svetujemo močno zmanjšanje števila pokajenih cigaret, pa velja za mamila, da je potrebno njihovo uporabo popolnoma prekiniti, če želimo obvarovati otroka pred škodljivimi posledicami.

 Poživilo amfetamin se koncentrira v mleku in povzroča pri dojenčku nemir in motnje spanja. Kokain postaja tudi v našem okolju moderno mamilo, ki pa ni nič manj nevarno od klasičnih trdih drog. Pri dojenčku povzroča nemir, bruhanje, drisko, tresenje rok in nog ter hitro menjavo razpoloženja. Heroin prehaja v mleko v zadostni količini, da povzroči otrokovo odvisnost, če ga mati redno uživa. Čeprav še ni jasnih dokazov, da je redno materino uživanje marihuane za dojenčka dolgoročno škodljivo, pa se njeno uporabo odsvetuje v nosečnosti in med dojenjem.

 Zdravila

 V glavnem delimo zdravila na tista, pri katerih se dojenje absolutno odsvetuje (dojenje je škodljivo), druga so potencialno škodljiva (pri občutljivih so možni neželjeni učinki), so pa tudi varna zdravila, ki nimajo škodljivega vpliva na dojenčka.

Zdravila, ki jih je potrebno med dojenjem prenehati jemati ali prekiniti dojenje, če so nujno potrebna.

V to skupino spadajo zlasti tista zdravila, ki:

* vplivajo na imunski sistem,

* zdravila za zdravljenje rakastih obolenj,

* kontrastna sredstva, ki vsebujejo radioaktivne delce,

* posamezna zdravila iz različnih skupin.

 Zdravila, pri katerih je potrebna previdnost pri jemanju med dojenjem.

V teh primerih se svetuje:

* zdravilo jemati čim krajši čas,

* v najnižji še učinkoviti količini,

* spremljati učinke in iskati neželjene pojave pri dojenčku ali

* zaradi pomanjkanja podatkov ni mogoče svetovati varne uporabe.

 Varna zdravila

 Sem spadajo vsa tista zdravila, kjer

* se zdravilo ne izloča v mleku in

* poizkusi ter dolgotrajna uporaba niso pokazali škodljivega učinka