A Zgonc abc

Tourettov sindrom (TS) je dedna nevrološka motnja, ki se kaže z nenadzorovanimi gibi, ki jim pravimo motorični tiki, ter nenamernimi glasovi, ki jim pravimo vokalni ali fonični tiki.

Tik je nenaden, ponavljajoč se in neritmičen gib ali glas, do katerega pride zaradi nevrološke motnje. Kar nekaj takšnih primerov poznamo iz filmov, kjer so običajno pretirani – gre za prikaz bizarne motnje, zaradi katere človek nenadoma izgovori kletvico ali drugo besedo, ki v dani družbeni situaciji ni sprejemljiva; tako močne oblike TS so izjemno redke. Pogosteje gre za tike, kot so mežikanje, pokašljevanje in smrkanje ter razni drugi gibi obraznih mišic.

 Kako pogost je sindrom?

Tiki naj bi se pojavljali pri kar desetih ljudeh na tisoč, torej lahko rečemo, da ne gre za redkost – je pa res, da se razen v nekaterih primerih pojavljajo v izjemno blagi obliki. Tourettov sindrom je motnja, ki v ničemer ne vpliva na človekovo inteligenco ali na dolžino njegovega življenja, vendar pa lahko močneje zaznavne oblike vplivajo predvsem na njegovo družabno življenje.

 Kdaj se pojavi?

Tourettov sindrom se s tiki pokaže v otroštvu, običajno med šestim in osmim letom. Njihova intenzivnost in pogostost se do konca pubertete znižujeta in močnejše oblike sindroma v odraslosti so izjemna redkost, vendar pa gre za kronično stanje, zato se lahko tiki pojavijo, izginejo in kasneje spet pojavijo. Sindrom sicer poznamo pri vseh rasah, pri dečkih pa je kar trikrat pogostejši kot pri deklicah.

Na pojav sindroma naj bi vplivali tako geni kot okolje, vendar so natančni razlogi neznani.

 Kako prepoznamo Tourettov sindrom?

– Prisotni so tako motorični kot vokalni tiki, čeprav ne nujno hkrati.

– Tiki se pojavljajo večkrat na dan (običajno v skupkih), skoraj vsak dan. Pojavnost opažamo eno leto, obdobje »mirovanja« nikoli ne traja več kot 3 mesece hkrati.

– TS se pojavi v otroštvu, najpogosteje med 6. in 8. letom, a vsekakor pred 18. letom.

– Do motnje ne prihaja zaradi vpliva zdravil ali drugih bolezni.

– V redkih primerih se pri ljudeh s TS pojavi koprolalia (nehoten izrek obscenih besed) ali eholalia (ponavljanje besed drugih).

 Kdaj je potrebno zdravljenje?

V večini primerov zdravljenje z zdravili ni potrebno, poleg tega pa tudi ni zdravila, ki bi bilo uspešno za vse oblike tikov – zato se za zdravila odločijo le pri najresnejših primerih. Pomembna je terapija, ki pomaga delno obvladovati tike, kadar so ti lahko moteči – človek s Tourettovim sindromom namreč pred tikom začuti potrebo po njem, tako kot nas npr. zasrbi in se moramo popraskati, zato se lahko nauči tike za nekaj časa tudi potlačiti – čeprav običajno kasneje izbruhnejo intenzivneje.

 Kako pomagati otroku s Tourettovim sindromom?

Otroci s tiki običajno precej trpijo, če družba vrstnikov njihovo posebnost dojema kot »čudaško«, če ga tiki ovirajo pri vsakdanjih dejavnostih, pri učenju in sodelovanju pri pouku – takrat je pomembno, da se otroku ponudi psihoterapija in razumevajoče okolje. Ravno tako je pri otrocih treba ugotoviti, ali nima poleg TS tudi drugih težav, npr. motnje pozornosti oziroma hiperaktivnost, obsesivno-kompulzivno motnjo, saj lahko to težave še poveča.

Če otrok s Tourettovim sindromom odrašča v okolju in družbi, ki sta razumevajoča in mu nudita oporo, so mu tiki mnogo manj moteči, kot bi mu bili sicer. Dokazano je namreč, da to, kako moteči so tiki in kako močno se bodo obdržali, ni odvisno toliko od tega, kako intenzivni so v resnici, temveč bolj od tega, kako intenzivno jih posameznik dojema.

 Tina Mlinar