Revija MAMA

vlakec_lesenNa trgu je vedno več raznovrstnih igrač za najmlajše in nekoliko starejše otroke. Na policah z otroškimi igračami se velikokrat znajdejo tudi takšne, ki ogrožajo otrokovo varnost in zdravje, zato bodimo previdni pri nakupu kakršnega koli novega izdelka za svojega nagajivčka.

Ne pomislimo, da bi lahko bili izdelki, ki so jih proizvajalci namenili otrokom, varnostno sporni zanje ali da bi celo vplivali na njihovo zdravje. A žal so v trgovinah tudi takšne igrače, ki niso primerne za otroško igranje. Nesreče otrok niso le posledica slabega nadzora staršev ali pretirane razigranosti otrok, ampak tudi slabe kakovosti in pomanjkljive varnosti izdelkov za otroke.

Pregled igrač

Slovenska zakonodaja (Pravilnik o varnosti igrač) predvideva, da smejo biti igrače v prometu le, če ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnikov ali drugih oseb, kadar se te uporabljajo v skladu z njihovim namenom ali na predviden način, ob upoštevanju običajnega vedenja otrok. Igrače se tako lahko dajo v promet le, če izpolnjujejo osnovne zahteve glede varnosti, fizikalnih in mehanskih lastnosti, vnetljivosti, kemijskih lastnosti, električnih lastnosti, higiene in radioaktivnosti. Skladno s tem mora proizvajalec vložiti vlogo za ugotavljanje skladnosti. Vloga za pregled določenega vzorca igrače mora vsebovati:

– opis igrače;

– ime in naslov proizvajalca;

– podrobne podatke o izdelavi in oblikovanju igrač;

– ustrezno število vzorcev za pregled.

Na podlagi te vloge mora organ za ugotavljanje skladnosti pregledati prejeto dokumentacijo in njeno ustreznost. Organ mora preveriti, ali igrača ogroža varnost in zdravje uporabnikov ter drugih oseb. Poleg tega pa opravi še ustrezne preglede in preizkuse. Če vzorec igrače izpolnjuje vse predpisane zahteve, organ za ugotavljanje skladnosti izda certifikat ES o pregledu vzorca in ga da proizvajalcu. Ta certifikat mora vsebovati ugotovitve preskusov, pogoje zanje in opise ter skice, potrebne za identifikacijo odobrenega vzorca igrače. V nasprotnem primeru (če organ ugotovi nepravilnosti) mora obvestiti ministrstvo, pristojno za trg, in ministrstvo, pristojno za zdravje, in pri tem navesti razloge za zavrnitev.

Nadzor nad izvajanjem pravilnika

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo zdravstveni inšpektorji, ki imajo dostop do kraja izdelave ali hranjenja igrač in izberejo ustrezno število igrač na preskušanje. Če zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ugotovi, da bi igrača, ki je označene z oznako CE in se uporablja v skladu s svojim namenom, lahko ogrozila varnost in zdravje uporabnikov, sprejme potrebne ukrepe za to, da se igrača umakne iz prometa oziroma da se prepove njeno dajanje na trg. O ukrepih pa mora inšpektor obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, ki je pristojno za obveščanje Komisije EU.

Kdaj so igrače nevarne?

Preden se odločite za nakup igrače za svojega otroka, je dobro preveriti, iz česa je narejena in kakšne materiale vsebuje. Včasih ni težava v sami igrači, temveč tudi v prepričanju staršev, da se lahko otrok igra z igračo, ki je namenjena za starejše otroke. Igrače so lahko nevarne:

1. če so slabo oblikovane ali pa imajo dele nepravilnih dimenzij (majhni deli, konice), saj se otrok lahko z njimi poškoduje;

2. če imajo ostre robove, slabe šive ali pa so kako drugače slabo izdelane;

3. če nimajo ustreznih fizikalnih in mehanskih lastnosti in se med igro lahko razbijejo oziroma razletijo in s tem omogočijo stik z ostrimi deli ter dostop do polnil in majhnih delov;

4. če so izdelane iz neustrezni materialov, ki lahko vsebujejo zdravju nevarne kemikalije in tako povzročajo poškodbe in/ali trajno vplivajo na otrokovo zdravje;

5. če so narejene iz vnetljivih materialov;

6. zdravniki opozarjajo na številne okvare sluha otrok, zato se izogibajte hrupnih igrač – glasbenih igrač, telefonov, pištol …;

7. če ne ustrezajo otrokovi starosti in razvoju;

8. mnoge igrače pa so nevarne že po svoji naravi (igre, kot so pikado, loki, električne igrače), zato ne pozabite, da igra z njimi zahteva nadzor odrasle osebe.

Na kaj bodite pozorni pri kupovanju igrač?

Žal je tako, da potrošniki sami težko opazimo, katere igrače so varne in katere ne, a vseeno je tu nekaj nasvetov Zveze potrošnikov Slovenije, naj kaj moramo biti pozorni pred nakupom igrače:

1. Vse igrače, ki ji prodajajo na slovenskem trgu, morajo biti označene z znakom CE. Ta znak sicer ne zagotavlja, da je igrača varna, saj ga na igračo nalepi proizvajalec. Pri igračah, ki niso izdelane v EU, pa to stori trgovec. Ta oznaka je predvsem sporočilo inšpektorjem, da je proizvajalec upošteval varnostne zahteve.

2. Če na igrači ni znaka, je verjetnost, da je igrača varnostno sporna, veliko večja.

3. Izogibajte se nakupu igrač brez oznak, saj je nakup dobro označenih igrač manj tvegan. Za varnost igrač so odgovorni proizvajalci in trgovci.

4. Bodite pozorni na starostno omejitev. Igrače, ki vsebujejo majhne delce, so namenjene večjim otrokom, zato po vsej verjetnosti niso primerne za majhne otroke.

5. Električne igrače morajo biti opremljene z nizkonapetostnim transformatorjem. Neposredna povezava z omrežno napetostjo je lahko smrtno nevarna.

6. Na igračah iz plastike poiščite sporočilo, da ne vsebujejo prepovedanih ftalatov.

7. Igrače naj bodo brez vonja, dišave lahko vsebujejo zdravju nevarne kemikalije.

Magnetne igrače

Zaradi vse pogostejših nesreč Evropska komisija zahteva opozorilno oznako na vseh magnetnih igračah. To opozorilo so nekatere države uvedle že lani. Razlog za to pobudo je dejstvo, da otroci vse stvari radi nesejo v svoja usteca in tako se je že velikokrat zgodilo, da so pogoltnili dele igrač ali pa same magnete. Magneti so zelo nevarni, saj se v telesu združijo in lahko povzročijo hude raztrganine v prebavnem traktu, ki zahtevajo večje operacije.

Odpoklic igrač

Kadar se je ugotovi, da je igrača na prodajnih policah nevarna za otrokovo zdravje, jo morajo proizvajalci nemudoma odpoklicati s tržišča. V letu 2008 je bilo odpoklicanih kar precej igrač in pripomočkov za otroke: kocke, vstavljanka, flomastri, dve kolesarski čeladi, slinčki, otroški voziček, stol za hranjenje, spalna vreča, plastična račka in druge plastične figurice. Razlog za odpoklic je bil najpogosteje vsebnost nevarnih kemikalij (predvsem ftalatov) pa tudi možnost zadušitve, slabo pritrjeni magnetni delci, ostri robovi, neprimerno zapenjanje, draženje dihalnih poti, nastajanje majhnih, ostrih delcev pri poškodovani igrači …

Če želite preveriti, ali nimate morda tudi sami doma nevarne igrače oziroma je ne bi želeli kupiti v prihodnosti, se o teh nevarnih izdelkih podrobno informirajte na: http://www.zps.si/sl/otrok/igrace/odpoklic-nevarni-izdelki-za-otroke-2.html

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da katero koli omenjeno škodljivo igračo nemudoma prenehate uporabljati in jo vrnete trgovcu. Upravičeni ste do povrnitve kupnine.

Kako ravnati v prihodnje?

Ozaveščenost staršev je pri nakupu igračk za otroke izrednega pomena, saj lahko velikokrat tudi sami preprečite oziroma zmanjšate nevarnost, ki jo imajo nekatere igrače za otroka. Ob nakupu izdelka za svojega otroka bodite zelo pozorni, saj boste tako poskrbeli za zdravje in varnejše odraščanje svojih otrok. Kupujte po pameti, naj vam otrok ne diktira preveč, katero igračo si želi imeti, in ne pustite se ujeti v lovke vse spretnejših oglaševalcev, ki vas želijo prepričati o nakupu njihovega izdelka. Svojemu otroku raje kupite kakšno igračko manj, a naj bo ta kakovostna in pa predvsem varna.

Nataša Gjura


Tag-i

Starejši in novejši članki